Antygencja

Random entry RSS

  • Antygencja reklamuje reklamy

    Pierwszą w Polsce agencję (anty)reklamową założyła grupa pasjonatów…reklamy, by piętnować i nagłaśniać fatalne, branżowe praktyki. Jej prezes, Marek Tobolewski, kreatywny z trzynastoletnim stażem, opowiedział nam o motywacjach, akcjach i planach Antygencji, która z żartobliwej antyreklamowej partyzantki przekształca się właśnie w Fundację Odpowiedzialnego Marketingu. Mało o was wiadomo. Bo jesteśmy skromni. Działamy, nie skupiając się na […]

    Czytaj więcej