Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Alior Bank kłamie w swojej reklamie?

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga dotycząca reklamy telewizyjnej Alior Banku.

 

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama informuje, że można zapłacić wszystkie rachunki i płatności bez opłat. Na reklamie jest pokazane dokonanie zapłaty za rachunek tak jak na poczcie. Pan przybija pieczątkę na rachunku i nie ma mowy o zakładaniu konta !! To oszustwo reklamowe, bowiem bank wymaga założenia rachunku i dopiero poprzez rachunek dokonywanie opłat. Ta reklama to kolejne oszustwo tego banku i podłe kłamstwo.”.

Alior Bank wniósł o oddalenie skargi w całości i jednocześnie wyjaśnił, że skorzystanie z oferty „Rachunki bez Opłat” nie wiąże się z koniecznością zawierania dodatkowych umów rachunku.

czytaj:   Rada Reklamy mówi: koty nie śmierdzą!

Skarżony dodał, że ze względu na wymagania prawne (konieczność identyfikacji klienta oraz zarchiwizowania jego danych na potrzeby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy) oraz wymagania techniczne, dane klientów w systemie Banku przechowywane są w powiązaniu z tzw. Kartoteką Klienta, a dane operacji w powiązaniu z konkretnym rachunkiem technicznym funkcjonującym w systemie Alior Banku, który posiada funkcjonalność ograniczoną jedynie do możliwości przekazywania środków pieniężnych na rachunki dostawców usług masowych. Jedynie w powyższy sposób klienci korzystający z tzw. obsługi oddziałowej w Alior Banku mogą dokonać opłacania rachunków i stąd wynika różnica w stosunku do sposobu opłacania np. na poczcie.

czytaj:   Nietrafna reklama środka na pryszcze
źródło: Youtube.com

Klient, który korzysta z usługi „Alior Rachunki bez Opłat” może dodatkowo zdecydować się na rozszerzenie usługi o Konto „Alior Rachunki bez Opłat”, które umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Jest to oferta opcjonalna, w żadnym przypadku obligatoryjna i nie warunkuje możliwości korzystania z bezprowizyjnego opłacania rachunków. W związku z tym nie ma ani logicznego, ani prawnego uzasadnienia, aby umieszczać informację o ofercie konta w reklamie promującej darmowe opłacanie rachunków w placówkach Alior Banku.

czytaj:   STS wygrywa precedensową sprawę z producentem Devil Energy Drink

Skarżony poinformował, że z usługi „Alior Rachunki bez Opłat” może skorzystać każdy, również osoby, które nie są klientami Alior Banku i taka informacja jest przekazywana w reklamie telewizyjnej.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie wprowadza konsumentów w błąd i tym samym oddalił skargę.

Źródło: radareklamy.org