Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Alior Bank kłamie w swojej reklamie?

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga dotycząca reklamy telewizyjnej Alior Banku.

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RMrIVtn5RQw&feature=player_embedded[/youtube]

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama informuje, że można zapłacić wszystkie rachunki i płatności bez opłat. Na reklamie jest pokazane dokonanie zapłaty za rachunek tak jak na poczcie. Pan przybija pieczątkę na rachunku i nie ma mowy o zakładaniu konta !! To oszustwo reklamowe, bowiem bank wymaga założenia rachunku i dopiero poprzez rachunek dokonywanie opłat. Ta reklama to kolejne oszustwo tego banku i podłe kłamstwo.”.

Alior Bank wniósł o oddalenie skargi w całości i jednocześnie wyjaśnił, że skorzystanie z oferty „Rachunki bez Opłat” nie wiąże się z koniecznością zawierania dodatkowych umów rachunku.

Skarżony dodał, że ze względu na wymagania prawne (konieczność identyfikacji klienta oraz zarchiwizowania jego danych na potrzeby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy) oraz wymagania techniczne, dane klientów w systemie Banku przechowywane są w powiązaniu z tzw. Kartoteką Klienta, a dane operacji w powiązaniu z konkretnym rachunkiem technicznym funkcjonującym w systemie Alior Banku, który posiada funkcjonalność ograniczoną jedynie do możliwości przekazywania środków pieniężnych na rachunki dostawców usług masowych. Jedynie w powyższy sposób klienci korzystający z tzw. obsługi oddziałowej w Alior Banku mogą dokonać opłacania rachunków i stąd wynika różnica w stosunku do sposobu opłacania np. na poczcie.

źródło: Youtube.com

Klient, który korzysta z usługi „Alior Rachunki bez Opłat” może dodatkowo zdecydować się na rozszerzenie usługi o Konto „Alior Rachunki bez Opłat”, które umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Jest to oferta opcjonalna, w żadnym przypadku obligatoryjna i nie warunkuje możliwości korzystania z bezprowizyjnego opłacania rachunków. W związku z tym nie ma ani logicznego, ani prawnego uzasadnienia, aby umieszczać informację o ofercie konta w reklamie promującej darmowe opłacanie rachunków w placówkach Alior Banku.

Skarżony poinformował, że z usługi „Alior Rachunki bez Opłat” może skorzystać każdy, również osoby, które nie są klientami Alior Banku i taka informacja jest przekazywana w reklamie telewizyjnej.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie wprowadza konsumentów w błąd i tym samym oddalił skargę.

Źródło: radareklamy.org