Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Co można przekazać w reklamie margaryny? Czyli etyczny konflikt interesów

Reklama margaryny Optima Cardio budzi etyczne zastrzeżenia – taka skarga wpłynęła do Komisji Etyki Reklamy. Po dogłębnej analizie omawianego spotu, Komisja uznała, że nie wprowadza ona konsumentów w błąd, a jedynie wymaga kilku poprawek w zakresie czytelności.

W ocenie Skarżącej, przedstawiony komunikat umniejsza znaczenie zbilansowanej diety i wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowego stylu życia. Tym samym reklama sugeruje, że w celu obniżenia poziomu cholesterolu niezbędne jest stosowanie margaryny Optima Cardio:

– W moim przekonaniu reklama podważa sens zdrowego trybu życia i dbania o siebie. Pojawia się wyraźne sformułowanie, że stosowanie zdrowej diety i aktywność fizyczna “nie wystarcza”, a dopiero stosowanie Optima Cardio pomaga w obniżeniu cholesterolu. Nie pojawia się sformułowanie, że zdrowy tryb życia ORAZ stosowanie margaryny poprawiają zdrowie, do czego próbuje przekonać producent we własnym opisie reklamy. Nie znam się na prawie i nie wiem jaki artykuł narusza ta reklama, jednak w moim odczuciu jest ona nieetyczna. Daje poczucie, że zdrowy tryb życia jest nieskuteczny w walce z cholesterolem, w przeciwieństwie do stosowania tej margaryny.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu i złożył pisemne odwołanie od stawianych mu zarzutów. Sekunda po sekundzie przeanalizował spot przekonując, że wszelkie zawarte w nim treści propagują zdrowy tryb życia w oparciu o ogólnie wyznaczone standardy: bohaterka reklamy już w pierwszych sekundach filmu reklamowego mówi, że w swojej pracy, osobom ze zbyt wysokim cholesterolem „tłumaczy, jak ważna jest zmiana diety i trybu życia” (3-6 sekunda filmu); jednocześnie bohaterka wskazuje na tablicę graficzną przedstawiającą piramidę żywieniową oraz wizerunki ćwiczących osób (3-5 sekunda filmu); następnie bohaterka, mówi o tym, że wraz z mężem próbowali obniżyć cholesterol przez zmianę diety i ruch; znowu głos narratorki ilustrowany jest obrazami pokazującymi bohaterkę i jej męża przygotowujących lekki posiłek oraz uprawiających nordic walking na świeżym powietrzu (10-14 sekunda filmu); także w tej scenie promowana jest zatem zdrowa dieta oraz wysiłek fizyczny jako środki pomagające w obniżaniu cholesterolu (ale – zgodnie z prawdą – efekt można zintensyfikować poprzez wprowadzenie do diety dodatkowego produktu – Optima Cardio, wspomagającego obniżanie cholesterolu);dodatkowo od 21 sekundy filmu emitowany jest disclaimer, w którym wprost stwierdza się, że:
„efekt obniżenia cholesterolu o 7-10% uzyskuje się przy konsumpcji od 1,5- 2,4 steroli roślinnych dziennie, w połączeniu ze zdrowym stylem życia oraz zbilansowaną i zróżnicowaną dietą.
W dalszym uzasadnieniu Skarżony wyczerpująco przedstawia w jaki sposób Optima Cardio stara się edukować odbiorców w zakresie naturalnych sposobów obniżania cholesterolu i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Zespół Orzekający dopatrzył się naruszenia w omawianej reklamie poprzez nadużycie zaufania konsumentów i wykorzystywanie ich braku wiedzy lub doświadczenia:
Biorąc pod uwagę, że disclaimer „(…) Efekt obniżenia cholesterolu o 7-10% uzyskuje się w ciągu 2-3 tygodni przy konsumpcji od 1,5 do 2,4 g steroli roślinnych dziennie w połączeniu ze zdrowym stylem życia oraz zbilansowaną i zróżnicowaną dietą nie był wyświetlany w trakcie reklamy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez odbiorców reklamy, Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy. Podkreślono znaczenie czytelności oświadczeń zdrowotnych w komunikatach reklamowych równocześnie oddalając zarzut Skarżącej odnośnie wprowadzania odbiorców w błąd w zakresie właściwości reklamowanego produktu.

Źródło: Rada Reklamy