Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Drukarnia pokazuje wielki format

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę drukarni wieloformatowej z Sochaczewa, która porównała rozpiętość swoich usług do męskiego przyrodzenia.

Na grafice widać roznegliżowanego mężczyznę obnażającego się przed zszokowaną kobietą. Wszystko zwieńczone jest napisem „POKAŻEMY CI NAPRAWDĘ WIELKI FORMAT”.

baner (1)

Źródło: http://www.saasmedia.pl/

Osoba skarżąca w swym piśmie oświadczyła, że Reklama sięga poniżej pasa. Obraża mnie jako kobietę, stawia kobiety w roli przedmiotu. Może nawoływać do działań przeciwko słabszym. Może deprawować młodocianych i dzieci dając im do myślenia i zaszczepiając złe nawyki.” – pisownia oryginalna.

SAAS Media nie uczestniczył w posiedzeniu, jednak złożył pismo stanowiące odpowiedź na zarzuty, w kótrym tłumaczył dlaczego oskarżenia są bezzasadne.
Oskarżenia podsumowano następująco:

„1. Zarzut uprzedmiotowienia, dyskryminowania kobiety;

2. Zarzut nawoływania do działań przeciwko słabszym;

3. Zarzut możliwej deprawacji młodocianych;

4. Zarzut braku należytej staranności, sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz brak społecznej odpowiedzialności w powiązaniu z:

5. Dostępnością reklamy wśród dzieci.”

Komisji Etyki Reklamy uznała jednak, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami z powodu rozpowszechniania zachowań ekshibicjonistycznych, a co za tym idzie dopuszczając się promowania negatywnych wzorców nieakceptowanych społecznie. Również użycie w reklamie claimu „POKAŻEMY CI NAPRAWDĘ WIELKI FORMAT” potęguje negatywny odbiór zdjęcia zawartego w reklamie.

Pomimo tego, Zespół Orzekający ogłosił, że reklama nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dzieci czy też młodzieży i nie dyskryminuje kobiet.