Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Gazeta Wyborcza na celowniku

Tym razem przedmiotem skargi skierowanej do Rady Etyki Reklamy była reklama telewizyjna artykułu w Gazecie Wyborczej na temat świadczeń pielęgnacyjnych. Spór dotyczył użycia w reklamie kwoty – 600 zł w kontekście podwyżki świadczeń pielęgnacyjnych.

Gazeta_Wyborcza_4

Oryginalny tekst reklamy telewizyjnej: „Wiadomość w Gazecie Wyborczej. Uwaga! Do końca roku wyższe świadczenie pielęgnacyjne w sumie o 600 złotych. Komu należą się pieniądze i jak się o nie starać – jutro w Gazecie Wyborczej.”

Skarżący w złożonej skardze podniósł, iż „reklama gazety wyborczej wprowadza w błąd, gdyż wymienione w niej treści o podwyżce świadczenia pielęgnacyjnego o 600 zł nie są zgodne z prawda,  a wprowadza to niechęć do osób pobierających to świadczenie a są to przeważnie rodzice walczący na codzień z chorobami dzieci i nierzadko żyjący na granicy ubóstwa a takie przedstawienie sprawy nawet w kilku sekundowej reklamie jest niegodne etycznie bo utwierdza w społeczeństwie jakie to kokosy dostają beneficjenci tego świadczenia”.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy. Kwota podana w reklamie odpowiadała sumarycznemu zwiększeniu do końca 2012 r. świadczeń przysługujących niektórym osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, zatem zamieszczona w spocie wzmianka była prawdziwa.

Źródło: Rada Etyki Reklamy