Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Gerber wygrywa z… mlekiem matki

Kwestionowanie reklamy Gerber jako nieetycznej jest bezpodstawne – tak orzekła Komisja Etyki Reklamy. Nie stwierdzono uchybień w zakresie formy i treści komunikatu reklamowego, który został uznany za zgodny z dobrymi obyczajami i odpowiedzialnością społeczną.

Skarga wniesiona przez konsumentkę dotyczy zwłaszcza niezasadnego wykorzystania autorytetów w celu reklamowym. Fakt, iż mleko następne GERBER2 zostaje tutaj powiązane i zareklamowane za pośrednictwem wzmianki Centrum Zdrowia Dziecka zasługuje według mnie na bycie zakwalifikowanym jako złamanie międzynarodowego kodu reklamy substytutów mleka Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, której to Polska jest sygnatariuszem. Reklama ta wprowadza rodziców w błąd, dając im złudne poczucie iż mleko to jest zdrowsze niż np karmienie piersią ponieważ jest oficjalnie zaakceptowane przez taki autorytet w dziedzinie zdrowia, jak Centrum Zdrowia Dziecka.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu i złożył pisemną odpowiedź na stawiane mu zarzuty. Tłumaczy, że zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kodeks WHO) wyłączenia dotyczą mieszanek mlecznych dla niemowląt do 6 miesiąca życia, tymczasem reklamowany produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 miesiąca. Uzasadnia również, że Kodeks WHO nie jest wiążącym aktem prawnym. Stwierdza, że reklama nie przedstawia mleka Gerber 2 jako lepszego substytutu mleka matki, a jedynie daje możliwość alternatywy dla kobiet, które nie mogą karmić piersią. Jest także mlekiem następnym faktycznie polecanym przez Centrum Zdrowia Dziecka.

Źródło: Rada Reklamy