Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Godność mężczyzny zagrożona przez reklamę papieru toaletowego

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga  przeciwko Delitissue sp. z o.o. w sprawie reklamy papieru toaletowego marki Regina.

 

 

Skarżący  podniósł, iż skarga dotyczy reklamy papieru toaletowego marki Regina, w której księżniczka za pomocą jego rolki dostarcza list do księcia. Reklama ta uwłacza godności i emocjonalnej wrażliwości mężczyzn, bo książę wyrzuca list bez czytania, a przytula się od razu do rolki, co sygnalizuje, że jest on podatny tylko na bezpośrednie bodźce, bez głębszej refleksji. W dodatku pod koniec reklamy pada hasło, iż papier jest tak długi, że nigdy się nie kończy, co w oczywisty sposób jest niemożliwe. Rolka takiego papieru posiada bowiem zarówno koniec, jak i początek, a więc reklamodawca nie tylko traktuje mężczyzn jak osoby proste i bezrefleksyjne, ale także kłamie w oczywisty sposób co do objętości swojego produktu.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną artykułami Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl których reklama powinna być prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami oraz „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość”. Zarzut dotyczył także sprzeczności z artykułem, wg którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do: istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

youtube.com

Zdaniem Skarżonego kwestionowana przez konsumenta reklama papieru toaletowego Regina nie jest przykładem reklamy, która narusza godność, czy emocjonalność mężczyzn, ani też przykładem reklamy wprowadzającej w błąd.
Jest to film animowany, którego bohaterami są kobieta zamknięta w wieży i młodzieniec. Łatwo można się domyślić, że chodzi o księżniczkę i księcia. W sposób oczywisty reklama wywołuje więc skojarzenia z baśniowym i odrealnionym światem. Wrażenie to jest spotęgowane rodzajem krajobrazów, przez które przelatuje wyrzucona przez księżniczkę rolka papieru toaletowego – mroczny zamek na skale, łąki, pustynia z rycerskim mieczem, jezioro z żabą w koronie, las z sarenką – czyli typowe bajkowe scenerie. Historia przewrotnie nawiązuje do motywu wielu bajek, jakim jest list na skrawku papieru. Symfoniczne tło muzyczne stanowi kolejny element budujący opisane wrażenie (warto zwrócić uwagę, że zmienia się ono wraz z podjęciem przez księcia „niebajkowej” decyzji o wyrzuceniu listu).
Taki kontekst przekazu automatycznie powoduje wzięcie przedstawionej opowieści w nawias. Nie można jej traktować jak rzeczywistej historii, ale trzeba spojrzeć na nią z dystansem, przymrużeniem oka.
W opinii Skarżonego, w konsekwencji nie sposób przyjąć, że treść reklamy, czy wykorzystane w niej hasło mogą wprowadzać w błąd. Oczywistym jest, iż rolka papieru toaletowego nie może bowiem dynamicznie przelecieć wiele kilometrów – nie jest ani tak długa, ani trudno jej nadać taką prędkość. Skarzony podniósł, że stosowane przez niego hasło jest natomiast typowym sloganem mieszczącym się w dozwolonej przesadzie reklamowej.
Jeśli chodzi natomiast o rzekome treści dyskryminujące zawarte w reklamie, to na zachowanie księcia, zdaniem Skarżonego, należy także spojrzeć przez pryzmat bajkowej opowieści. Po prostu nie zwraca on uwagi na kawałek starego podniszczonego papieru, gdyż skupia się na bardziej atrakcyjnym białym, miękkim papierze toaletowym (podobny gest co książę wykonuje zresztą księżniczka przed wyrzuceniem rolki z wieży). Po serii filmów takich jak np. „Shrek” trudno zasadnie twierdzić, że taki typ humoru jest nieznany, czy nieakceptowany.
Zdaniem Skarżonego, w konsekwencji nie sposób podzielić zdania arbitra-referenta jakoby kwestionowana reklama naruszała art. 2, art. 4, czy art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy.

Podsumowując Skarżony stwierdził, iż uważa zarzuty skargi konsumenckiej za nieuzasadnione.

Skargę oddalono.


źródło: Rada Reklamy