Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Grupa Nokaut zmienia strukturę organizacyjną – oświadczenie

grupa nokaut admonkey

Grupa Nokaut od początku 2013 roku podjęła szereg działań mających na celu zmianę struktury organizacyjnej i dostosowanie jej do planów dalszego rozwoju, a w konsekwencji wzrostu efektywności biznesu.

Po pierwsze, wzmocniliśmy kompetencje zarządu, w skład którego dołączył Sławomir Topczewski – odpowiedzialny za wzrost efektywności Grupy (Chief Operating Officer), zaś stanowisko doradcy zarządu ds. strategii i rozwoju Grupy Nokaut objął Stefan Nowak, który jest odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii, rozwój nowych przedsięwzięć, w tym za szczególnie istotny obszar mobilny.

Ponadto, podjęliśmy decyzję o zmianach struktury organizacyjnej i poziomu zatrudnienia, w celu jak najlepszego przygotowania się do stojących przed nami wyzwań i realizacji planów – w szczególności zaspokajania bieżących i przyszłych oczekiwań naszych użytkowników.

Nowa struktura organizacyjna będzie bardziej efektywna, elastyczna i pro-innowacyjna. Zmiany struktury pociągają za sobą konieczność zwolnień części osób, którym zapewnimy wymagane prawem świadczenia.

Jednocześnie podkreślamy, że Grupa Nokaut znajduje się obecnie w momencie intensywnego rozwoju. Podjęte zmiany organizacyjne mają na celu maksymalizację efektu wzrostu Grupy oraz ułatwienie budowania nowych strumieni przychodów.

Wojciech Czernecki
Prezes Zarządu
Grupa Nokaut