Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Grzegorz Wójcik o rozwoju e-Commerce Polska

Grzegorz-Wojcik

Czym jest projekt e-Commerce Polska, jakie daje korzyści i kto może do niego przystąpić. O tych zagadnieniach rozmawiamy z Grzegorzem Wójcikiem
prezesem Fundacji Rozwoju Gospodarki Elektronicznej.
Grzegorz Wójcik zajmuje się tworzeniem projektu: e-Izba – Izba Gospodarki Elektronicznej, którego misją jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Dyrektor ds. Korporacyjnych Allegro Group, holdingu zarządzającego wiodącymi, europejskimi platformami handlu elektronicznego i płatności internetowych. Jego 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu mediami cyfrowymi obejmuje budowę innowacji internetowych w sieci radiowej RMF, założenie portalu Interia.pl oraz rozwój multimedialny Grupy ITI (telewizji TVN i portalu Onet).Jako szef Rady Nadzorczej PBI inicjował standardy badań Internetu w Polsce.

AdMonkey: Jakie główne cele stawiacie przed organizacją e-Commerce Polska?

Grzegorz Wójcik: Naszym głównym celem jest rozwój polskiego rynku usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in przez identyfikację jego potrzeb, edukację i wymianę know-how oraz skuteczne reprezentowanie wspólnych interesów branży wobec różnych instytucji i organizacji, zarówno rządowych jak i NGOs. Chcemy przede wszystkim zintegrować podmioty na rynku – zarówno te internetowe jak i te, które na ten rynek wchodzą – wokół wspólnych wyzwań i problemów. Całość zamierzamy realizować w ścisłej współpracy z partnerami z zagranicy.

AM: Co możecie zaproponować małym i średnim sklepom jako organizacja?

GW: Małe i średnie firmy przystępując do organizacji będą miały bezpośredni wpływ na rozwój polskiej branży e-commerce. Przedstawiciele firm zaangażowani w prace Grup Merytorycznych e-Commerce Polska już na tym etapie mają możliwość tworzenia standardów, dobrych praktyk, zgłaszania projektów legislacyjnych, badawczych i edukacyjnych. Będą mogli uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach jako eksperci e-Izby. Uczestnictwo w organizacji pomoże członkom rozwijać całą branżę e-handlu i umożliwi wpływanie na otoczenie rynkowe. Skutkiem podejmowanych działań będzie wzrost jakości świadczonych usług oraz rosnący udział e-commerce w całości sprzedaży.

AM: Jakie podmioty już w niej są?

GW: W powstanie e-Izby zaangażowały się podmioty, które głęboko wierzą, że wykorzystanie innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w szczególności Internetu, najskuteczniej przyczyni się do dynamicznego rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki w różnych jej branżach.

Wśród członków Komitetu Założycielskiego e-Izby są firmy specjalizujące się w różnych gałęziach szeroko pojmowanej branży e-commerce: platformy e-commerce, sprzedawcy detaliczni, sklepy online, dostawcy e-usług, płatności online, treści cyfrowych oraz usług i rozwiązań IT dla e-commerce. Aktualnie Komitet Założycielski e-Izby to 30 podmiotów, które mogą pochwalić się uznaną marką i wieloma sukcesami na rynku gospodarki elektronicznej.

Cieszymy się, że inicjatywa współpracy w rozwoju Gospodarki Elektronicznej spotkała się z dużym odzewem firm i przedsiębiorców specjalizujących się w e-handlu. Do Projektu poprzez Klub e-Gospodarki w ciągu 2 miesięcy dołączyło już ponad 400 członków.

AM: Kto i jak może dołączyć do organizacji?

GW: Projekt e-Commerce Polska będzie działał w ramach powoływanej e-Izby – Izby Gospodarki Elektronicznej, która jest otwarta na współpracę z przedsiębiorcami działającymi w wielu różnych sektorach gospodarki. W ramach szerokiej formuły jest tam miejsce dla dużych firm jak i dla osób, które jednoosobowo prowadzą działalność gospodarczą. Zależy nam, aby to właśnie było miejsce, gdzie konkurenci potrafią znaleźć wspólne sprawy, otwarcie rozmawiać i razem działać.

W sposób szczególny zapraszamy do inicjatywy te podmioty które mają doświadczenie w rozwoju handlu elektronicznego: sprzedawców detalicznych (B2C), platformy e-commerce (B2C, C2C, B2B) oraz firmy działające w obszarach: płatności online, usługi oraz rozwiązania IT dla e-commerce, e-usługi, treści cyfrowe, logistyka i dystrybucja.

Inicjatywę na obecnym etapie koordynuje Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej. Aktualnie trwają prace nad sprawami formalnymi stworzenia e-Izby, lecz to nie przeszkadza nam działać już aktywnie na wielu polach w ramach fundacji. Podmioty zainteresowane zapraszamy do zapisania się do Klubu e-Gospodarki. Zapisanie się do Klubu jest bezpłatne. Docelowo podmioty, które się zaangażują staną się członkami e-Izby.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy oczywiście na Konferencję Ecommerce Trends 2013 🙂