Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Honor magistrów ocalony – reklama GoWork niezgodna z etyką

program afiliacyjny

Szkoła policealna GoWork reklamuje swoje usługi niezgodnie z panującymi obyczajami – tak orzekła Komisja Etyki Reklamy. Ustalono, że reklama może zniechęcać młodych ludzi do kontynuowania edukacji w szkołach wyższych.

Skarga dotyczyła reklamy radiowej emitowanej przez szkołę GoWork, która oferuje kursy przygotowujące do uzyskania tytułu technika lub specjalisty. Wniesione zarzuty określiły, że reklama opisuje magistrów jako osoby nie szanujące się. i zarabiające 1300 brutto jeśli znajdą pracę. Zapraszają do szkolenia się za pomocą szkoły GoWork oraz uwłacza wszystkim osobom studiującym i magistrom. Działa demotywująco na osoby młode, które chcą studiować

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu, ale złożył pisemną odpowiedź na przedstawiane mu zarzuty. Przekonuje w niej, że zastosowane w reklamie treści mają skłonić młodych ludzi do refleksji na temat zasadności poświęcania 5 lat życia oraz dużych środków pieniężnych na uzyskanie tytułu magistra. Podaje w wątpliwość wartość tego tytułu, a tym samym winą obarcza stereotypy panujące w społeczeństwie. Na potwierdzenie przytacza dane statystyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazujące wzrost zarejestrowanych osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Jako podsumowanie swej wypowiedzi cytuje słowa polskiego Premiera: gdybym miał wybierać to wolałbym być wybitnym spawaczem, dobrze zarabiającym niż wiecznie bezrobotnym politologiem.

Zespół Orzekający dopatrzył się naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy uważając równocześnie za bezzasadne tłumaczenie jej jako prowadzonej w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Stwierdzono, że reklama deprecjonuje wyższe wykształcenie i sugeruje, że nie oferuje ono godziwego wynagrodzenia. Rów

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zarzucanych przez Skarżącą norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie promocji negatywnych, niepożądanych wzorców, poprzez zniechęcanie młodych ludzi do podejmowania trudów edukacji celem zdobycia tytułu magistra. Zdaniem Zespołu Orzekającego, w reklamie miało miejsce deprecjonowanie wyższego wykształcenia, jako niedającego godziwego wynagrodzenia.

Źródło: Rada Reklamy