w ,

Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie – konkurs

Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie - konkurs

Według autora książki infografiki są niezbędnym lub przynajmniej bardzo przydatnym elementem strategii biznesowej. Mark Smiciklas przedstawia ciekawe i trafne argumenty na poparcie tej tezy, ale ilustruje je wyjątkowo kiepskimi infografikami własnego autorstwa. Jak pogodzić te sprzeczności?

Mark Smiciklas jest prezesem Intersection Consulting, agencji marketingowej i komunikacyjnej z Vancouver, która prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystywania dynamiki Web 2.0 do osiągania celów biznesowych. Jak czytamy w jego biogramie, jest również „ uznanym specjalistą, słynącym ze swojego wizualnego myślenia oraz strategicznego, rzeczowego podejścia”.

Po lekturze książki druga część cytatu się potwierdza – temat roli infografik w biznesie został omówiony szczegółowo i rzetelnie, zaczynając od historii oraz definicji, przez praktyczne porady dotyczące tworzenia i publikacji treści aż po długą listę źródeł, z których możemy korzystać przy tworzeniu własnych prac. Smiciklas przytacza argumenty za wyższością komunikacji wizualnej nad tekstową, wynikające z uwarunkowań biologicznych – neurony wzrokowe stanowią około 30% masy mózgu, a te odpowiedzialne za dotyk i słuch to w sumie zaledwie 11%. Co za tym idzie, przyswajanie obrazów przychodzi nam łatwiej, więc jeśli chcemy przedstawić dane w przystępny sposób, infografika powinna być naturalnym wyborem.

W drugim rozdziale dowiadujemy się, jakie informacje można zwizualizować. Instynkownie na myśl przychodzą statystyki, ale Smiciklas przekonuje, że infografik warto używać również do przedstawiania idei i konceptów, procesów, hierarchii, relacji, informacji chronologicznych czy geograficznych. W rozdziale pojawia się również krótka wzmianka o infograficznym CV, które zdaniem Smiciklasa jest dobrym sposobem na wyróżnienie się z tłumu kandydatów nie tylko ze względu na nietypową formę, ale też bardziej czytelne przedstawienie treści. Z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że niekonwencjonalne CV może działać jak miecz obosieczny – dla jednych będzie atutem, ale inni odrzucą je na wstępie.

Trzeci rozdział przeprowadza nas przez proces tworzenia infografiki na poziomie teorii, wychodząc od określenia celu, przez wybór narzędzi aż po publikację i rozważania na temat oustorcingu. Przy tej okazji autor ujawnia również swój stosunek do estetyki infografik, o czym za chwilę. Na koniec dowiadujemy się nieco na temat marketingu treści w kontekście infografik i dostajemy długą listę materiałów pomocniczych.

Przechodząc od warstwy merytorycznej do estetycznej wrócę do pierwszej części cytatu, mówiącej o Smiciklasie jako o ekspercie słynącym ze swojego „wizualnego myślenia”. Być może w głowie autora infografiki wyglądają dobrze, ale w druku, mówiąc delikatnie, nie zachwycają. Przez pierwszych kilka kartek można sądzić, że toporne ikonki, krzywe linie i smaczki rodem z Painta są tylko żartem, przypadkiem, błędem w druku – ale nie! Równie kiepskie obrazki znajdują się w całej książce i tworzą wybitny kontrast z tymi, których twórcą nie jest Smiciklas, ale inni cytowani przez niego graficy czy marketerzy. Autor wprawdzie przekonuje, że z jego punktu widzenia estetyka infografiki jest kwestią drugorzędną, ponieważ jej celem jest proste przedstawienie danych, jednak w przypadku wielu jego grafik nie działa ani jedno, ani drugie. Gdyby nie opisy pod obrazkami, spora część z nich byłaby zupełnie nieczytelna.Jeszcze większy zamęt wprowadza to, że na blogu Smiciklasa na stronie Intersection Consulting można znaleźć naprawdę piękne, ciekawe i przejrzyste infografiki, w niczym nie przypominające potworków z książki.

By nie pozostać gołosłownym, zachęcam do porównania infografik umieszczonych w książce, które autor opublikował na Flickrze oraz zawartości jego bloga na stronie Intersection Consulting.

I jak tu wydać opinię? Książkę czyta się lekko, momentami wręcz przyjemnie, a Smiciklas ewidentnie zna się na swoim fachu, więc chyba najlepiej uznać nieszczęsne grafiki za wypadek przy pracy.

Mark Smiciklas,”Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie”, wydawnictwo Helion 2013

KONKURS

Dla czytelników, którzy do końca dnia 06.03 prześlą nam w komentarzach do artykułu linki do najciekawszych infografik mamy egzemplarz książki „Infografiki”. Oczywiście książkę dostanie ta osoba, której infografika nam się najbardziej spodoba 🙂

Klitschko kontra analfabetyzm: walka na pięści i farbę

Klitschko kontra analfabetyzm: walka na pięści i farbę

And the oscar goes to... Samsung

And the oscar goes to… Samsung