Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Katarzyna Gawlik o projekcie Zbadaj.to

Katarzyna Gawlik admonkey

Zbadaj.to jest to konkurs dla studentów pragnących związać swoją karierę z badaniami. Praca w tej dziedzinie to pomoc w tworzeniu znanych marek, produktów i reklam oraz budowa strategii dla największych firm i instytucji. 4 marca 2013 roku startuje IV edycja konkursu zbadaj.to. Główną nagrodą są staże w renomowanych agencjach badawczych, udział w warsztatach oraz wejściówki na XIV Kongres Badaczy.

Poprosiliśmy Katarzynę Gawlik, organizatorkę konkursu o udzielenie informacji o projekcie zbadaj.to.

1. Jaki jest cel konkursu zbadaj.to?

Kiedy cztery lata temu powstawał pomysł konkursu, zależało nam przede wszystkim na przyciągnięciu do branży badawczej fajnych, mądrych ludzi. Takich, z którymi sami chcielibyśmy za kilka lat pracować. Aby to osiągnąć, postanowiliśmy odsłonić przed studentami nieco naszej badawczej kuchni i pokazać, jak ten zawód wygląda w praktyce – zarówno od strony zadań, z jakimi na co dzień się mierzymy, jak i dając możliwość bliższego poznania badaczy reprezentujących różne firmy i różne podejścia. Chcieliśmy przełamać stereotyp badacza jako ankietera, co jest całkowicie mylnym wyobrażeniem tej pracy.
W ramach konkursu postanowiliśmy dać uczestnikom silny bodziec rozwojowy, oferując nie tylko inspirację do pracy badacza, ale też konkretną ofertę edukacyjną w postaci warsztatów badawczych, wykładów i zajęć prowadzonych przez praktyków branży, a także pracy na rynkowych case’ach. Z czasem doszły do tego Dni Badacza organizowane na uczelniach w całej Polsce nie tylko dla uczestników samego konkursu. Chcemy pomóc studentom stać się prawdziwymi badaczami.

Ten fundamentalny cel udaje się z powodzeniem realizować. Wielu absolwentów konkursu pracuje w agencjach badawczych, spotykamy ich też w zespołach badawczych po stronie klientów.

W tegorocznej edycji konkursu w realizacji tych celów wspiera nas Partner Merytoryczny jakim jest LOTTO. Naczelną ideą tej edycji jest wspieranie rozwoju na różnych polach. Realizujemy ją wspólnie, choć każdy na swój sposób. My – pomagając bystrym studentom stać się dobrymi badaczami, LOTTO – przyczyniając się do rozwoju obiektów kultury i obiektów sportowych. W tym roku uczestnicy konkursu pracować będą na case’ach i materiałach LOTTO, wykorzystując w pełni potencjał związany ze wspieraniem inicjatyw rozwojowych przez obie marki.

2. Komu poleciłaby Pani udział w konkursie? Jaki jest idealny badacz?

Konkurs kierujemy do wszystkich studentów, których interesuje badawcze spojrzenie na świat. W szczególności do studentów kierunków społecznych, jednak nie tylko. Cieszymy się, kiedy udaje nam się choć trochę przełamać dominację socjologów i psychologów w tym zawodzie. W konkursie z powodzeniem startują studenci innych kierunków.

Również wśród badaczy-praktyków spotkać można ludzi z bardzo różnym wykształceniem, na przykład biologicznym, matematycznym czy muzycznym.

Cechy, które decydują o badawczym powołaniu to przede wszystkim ciekawość świata i wyostrzony zmysł obserwacyjny, a także zwracanie uwagi na szczegóły i umiejętność analitycznego myślenia rozumiana jako sprawne łączenie ze sobą faktów i samodzielne wyciąganie wniosków. Ważna jest też umiejętność krytycznego myślenia i badawcza podejrzliwość w spojrzeniu na źródła informacji, z których korzystamy.

Warto też zdawać sobie sprawę, że zawód badacza łączy w sobie aspekty wymagające dużej samodzielności w organizacji pracy, myśleniu i formułowaniu wniosków z koniecznością pracy zespołowej, w porozumieniu z innymi ludźmi, którzy często myślą w zupełnie inny sposób.

W konkursie nie tylko poszukujemy osób spełniających określone kryteria, ale też pomagamy rozwijać opisane cechy i kompetencje.

3. Czy warto zostać badaczem?

Jak każda praca, tak i ta nie jest dla każdego. Nie każdy będzie się w niej dobrze czuł. Ale z pewnością jest to praca, która potrafi dać wiele satysfakcji. Wiąże się z dużą różnorodnością wyzwań, tematów i typów działań, jakie na co dzień podejmujemy. Pracujemy dla klientów z różnych branż, nieraz bardzo od siebie odległych.

Stykamy się też z bardzo różnymi środowiskami. Naszą rolą jest znajomość konsumentów z różnych segmentów, ich zwyczajów, potrzeb – wiedza o tym, jak żyją zarówno ci zamożni, jak i ci mniej zasobni, ci w wielkich miastach i małych miejscowościach, starsi i młodsi. Jednocześnie jesteśmy częścią marketingowego świata szklanych biurowców, gdzie zasiadamy wspólnie z naszymi klientami, aby przełożyć wnioski z badań na ich biznes.

Praca badacza powoduje, że na co dzień patrzymy na ludzi, ich zachowania i całe nasze otoczenie w sposób nieco bardziej świadomy, bardziej refleksyjny. Dla wielu osób to właśnie jest powód, dla którego warto zostać badaczem.


4. Jak najlepiej rozpocząć karierę badacza?

Oczywiście biorąc udział w konkursie zbadaj.to!

Ścieżki kariery bywają różne, niektórzy zaczynają pracować jako ankieterzy, co jest o tyle dobrym pomysłem, że pozwala poznać zawód „od podszewki”. Badacz, który był w przeszłości ankieterem, lepiej rozumie cały proces badawczy. Ale nie jest to oczywista ścieżka kariery. Nie wszyscy ankieterzy zostają badaczami, nie wszyscy badacze zaczynali jako ankieterzy. To dwa rożne, odrębne zawody, wymagające zupełnie rożnych kompetencji.

Zbadaj.to otwiera drzwi do kariery badacza między innymi umożliwiając odbycie stażu w zespole badawczym czy dając dostęp do ofert pracy. Co nie mniej ważne – udział w konkursie stwarza też szansę na zdobycie pewnego rozeznania, czy jest to praca, w której będę się dobrze czuć, a jeśli tak, to w jakiego rodzaju agencji, jakim dziale? Badania jakościowe czy ilościowe? Duża agencja sieciowa czy mały butik badawczy? A może praca po stronie klienta? Konkurs daje szansę na poznanie tego świata zanim podejmie się takie decyzje.Pierwszy etap startuje już 4 marca, zachęcam, aby zalogować się na stronie www.zbadaj.to.

Zbadaj.to admonkey

Warto też zaglądać na stronę zbadaj.to – pojawiają się tam oferty pracy dla młodych badaczy i kandydatów na badaczy.

5. Jakie drogi rozwoju konkurs otwiera dla laureatów?

Praca dla badaczy to nie tylko agencje badawcze, ale też zespoły badawcze po stronie klientów, a także w domach mediowych czy agencjach reklamowych. Nasi absolwenci pracują jako badacze, analitycy i współpracownicy przy projektach badawczych. Są i tacy, którzy wykorzystują zdobyte doświadczenie i perspektywę w pracy na uczelniach.

6. W jaki sposób badania wpływają na produkt lub markę?

Badania są nieodłącznym elementem marketingu dużych marek. Najogólniej rzecz biorąc pozwalają produktom i markom pozostawać blisko konsumentów. Są formą dialogu z konsumentami, sposobem poznania ich potrzeb i oczekiwań. Pozwalają tworzyć produkty i marki dla ludzi – takie, które konsumenci lubią.

Po badania się już na etapie poszukiwania inspiracji do powstania nowych produktów i marek. W oparciu o badania tworzy się produkty, opakowania i kampanie reklamowe. Rozpisuje się strategie. Ocenia się także ryzyko związane z wprowadzaniem na rynek różnych rozwiązań, bada ich potencjał i podejmuje decyzje o rozwoju w określonym kierunku.

7. Jakie mają Państwo plany w kwestii kolejnych edycji?

W tym roku realizujemy konkurs we współpracy z naszym Partnerem Merytorycznym – LOTTO. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość pracy nad prawdziwymi case’ami rynkowymi zaś finałowe warsztaty odbędą się w pięknej scenerii ośrodka konferencyjnego w Rybienku. Zamierzamy dołożyć wszelkich starań, żeby to partnerstwo przełożyło się na jak najlepsze możliwości rozwojowe dla uczestników.

W kolejnych edycjach czekają nas oczywiście nowe wyzwania – tak jak to ma miejsce w pracy badacza. Konkurs organizowany jest co roku, warto więc śledzić naszą stronę i profil na facebooku.