Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Krwawa reklama Biegu Wulkanów narusza normy

Komisja Etyki Reklamy pozytywnie rozpatrzyła skargę na drastyczną reklamę zewnętrzną Międzyszkolnego Klubu Sportowego AURUM KOBUD ukazującą kobietę umazaną krwią z nożem wbitym w głowę.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga przeciwko MKS AURUM KOBUD Złotoryja dotycząca reklamy zewnętrznej biegu wulkanów.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, że „reklama przedstawia masakryczne zdjęcie, które nie tylko straszy i przeraża, ale może być również przyczyną zaburzeń u dzieci, które są zdane na jej oglądanie, ponieważ billboardów nie da się nie zauważyć”. Reklama łamie, m.in. postanowienia mówiące o tym, że reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy, a te, które są skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi. Według skarżącej na oglądanie reklamy Klubu Sportowego AURUM KOBUD są „narażone także dzieci, a ich rozwój psychiczny i moralny po jej obejrzeniu jest narażony na uszczerbek”.

MKS AURUM KOBUD Złotoryja

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent. Według niego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Wniósł on o uznanie reklamy za sprzeczną z Kodeksem Etyki Reklamy zgodnie z którym „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.” Dodatkowo wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 6, w myśl którego „bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu. Według Międzyszkolnego Klubu Sportowego AURUM KOBUD reklama nie wzywa do aktów przemocy. Bilbord, o którym mowa w żaden najmniejszy sposób nie zachęca do wyrządzania krzywdy nikomu. – twierdzi skarżony. – Przedstawia on jedną z uczestniczek wcześniejszej 111 edycji Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów – Agatę Bąk podczas pokonywania trasy biegu. Zdjęcie przedstawia ją w przebraniu. Klub twierdzi również, że reklama nie była skierowana do najmłodszych. Promowała ona konkurs przebierańców podczas Biegu Głównego i sam Bieg Główny Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Wskazuje na to brak dzieci oraz atrybutów które mogłyby zwrócić uwagę dzieci. Nie licząc zdjęcia są to tylko napisy skierowane do dorosłych.

Argumentacja MKS AURUM KOBUD jednak nie przekonała Zespółu Orzekającego KER, który uznał, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. Według członków zespołu nie była ona prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Reklama zawiera także treści, które nie uwzględniają stopnia rozwoju dzieci i młodzieży.

źródło: mat. pras.