Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Lekcje programowania już od września w szkołach

program afiliacyjny

Od nowego roku szkolnego rusza program „Mistrzowie Kodowania”, mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach podstawowych. Uczestniczące w programie dzieci z klas 4–6 będą uczyły się programować w języku Scratch. Projekt organizowany przez Samsung Electronics we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”, obejmie swoim zasięgiem, tylko podczas edycji pilotażowej, 34 szkoły w 16 województwach, 70 nauczycieli i prawie 2 tysiące uczniów.

„Mistrzowie Kodowania” to nowa inicjatywa Samsung Electronics Polska, skierowana do szkół podstawowych. Inicjując zajęcia dla najmłodszych, organizatorzy chcą rozwijać w dzieciach umiejętności programistyczne, ale jednocześnie także analityczne i kreatywne myślenie.

Programowanie to nie tylko domena inżynierów, ale umiejętność, która daje uczniom i nauczycielom możliwości. Program „Mistrzowie Kodowania” ma być dla nich inspiracją do świadomego wykorzystywania nowoczesnych technologii i tworzenia własnych narzędzi, potrzebnych
w codziennym życiu, czy w szkole – mówi Jacek Balicki, Dyrektor Marketingu Samsung Electronics Polska.

Do pilotażowej edycji „Mistrzów Kodowania” zostały zaproszone 34 szkoły podstawowe z całej Polski, po dwie z każdego województwa i dwie dodatkowe z Warszawy. Program skierowany jest do uczniów z klas 4-6, ponieważ to właśnie na wczesnych etapach nauczania daje najlepsze efekty. Językiem, który poznają dzieci, jest Scratch, opracowany w Massachusetts Institute of Technology (MIT). To proste narzędzie, oparte na zasadzie budowania z klocków i gotowych komend. Daje dużo możliwości – pozwala tworzyć gry, pokazy multimedialne, kartki i inne programy. Program zajęć jest inkluzyjny, możliwy do zrealizowania na niemal dowolnym sprzęcie komputerowym w szkolnych pracowniach. Lekcje będą prowadzone przez nauczycieli, którzy przejdą szkolenie z zakresu programu i otrzymają kompleksowe wsparcie w czasie trwania projektu. Z uwagi na fakt, że technologie nie są skierowane jedynie do informatyków, do projektu mogą się zgłosić nauczyciele wszystkich przedmiotów.

Projekt „Mistrzowie Kodowania” został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji.

Komentarze

„Zmiany cywilizacyjne związane z cyfryzacją są nieuchronne i mogą być wielką szansą, natomiast wypracowanie strategii adaptacyjnej jest w naszych rękach. Im lepiej przygotujemy się do cyfrowej rewolucji, tym bardziej na niej skorzystamy. Dlatego pracujemy nad Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, który kładzie duży nacisk na podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród społeczeństwa.
Polska jest fenomenem na skalę światową, jeśli chodzi o umiejętności naszych informatyków. Najlepsi z nich wygrywają międzynarodowe konkursy, zakładają odnoszące sukcesy firmy, wprowadzają innowacje wykorzystujące nowe technologie. Musimy ciągle wzmacniać ten potencjał, dlatego warto uczyć programowania od najmłodszych lat. Aby zapewnić możliwość rozwoju kraju, musimy sprawić, by najlepsi nadal rozwijali się i byli w czołówce. Ale przede wszystkim musimy też szerzyć umiejętności cyfrowe wśród tych, którzy jeszcze nie nauczyli się w pełni korzystać z możliwości, jakie daje internet – bo tych osób jest
w Polsce bardzo dużo. To wymaga współpracy różnych środowisk łączących różne doświadczenia.
Powinniśmy razem inwestować w innowacje społeczne w dziedzinie edukacji cyfrowej – nie wystarczy uczyć cyfrowych umiejętności „dzisiaj”, musimy też przygotowywać na umiejętności cyfrowe „jutra”, nawet jeśli jeszcze nie wiemy, na czym będą dokładnie polegać.”

Małgorzata Steiner, Koordynator Departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

„Mistrzowie kodowania” dobrze wpisują się w działania Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ucząc programowania, uczymy myślenia i przygotowujemy młodych ludzi do przyszłości, w której – bez umiejętności cyfrowych – trudno będzie żyć i pracować. Jesteśmy przekonani, że uczenie programowania już od najmłodszych lat pomoże zdobyć kompetencje kluczowe w XXI wieku: kreatywne i precyzyjne myślenie, samodzielność w wykonywaniu zadań, gotowość rozwiązywania problemów i współpracy. Podnosi poczucie własnej wartości i daje radość z uczenia się.”

Alicja Pacewicz, wiceprezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej

„Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z przyjemnością odpowiedział na zaproszenie i dołączył do projektu Mistrzowie Kodowania jako partner merytoryczny. Od 22 lat, jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli, zajmujemy się stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji – na różnych przedmiotach. Jednak od początku istnienia jedną z najważniejszych działalności OEIiZK jest edukacja informatyczna, a więc uczenie algorytmicznego myślenia i programowania. Do realizacji projektu zarekomendowaliśmy oprogramowanie Scratch z wielu powodów. To otwarte, bezpłatne środowisko programistyczne dla dzieci, idealne dla czwartoklasistów, do których właśnie kierowany jest projekt “Mistrzowie kodowania”. Wielką zaletą oprogramowania Scratch jest możliwość wizualnego programowania. Uczeń niczym układankę z bloczków podobnych do puzzli lub klocków układa swoje skrypty składające się na program. Całość odbywa się intuicyjnie, dzięki temu już na pierwszych zajęciach uczeń bez trudu może przygotować pierwsze (multimedialne!) programy. Na kolejnej lekcji uczniowie są w stanie zbudować własną grę. Przygotowując scenariusze do ośmiu dziewięćdziesięciominutowych zajęć szczególny nacisk położyliśmy na naukę przez zabawę. Każdy moduł kończy się powstaniem prostej gry lub aplikacji, którą uczniowie mogą dalej modyfikować. Materiały są tak skonstruowane, żeby podczas lekcji uczniowie na podstawie swoich pomysłów wspólnie z nauczycielem tworzyli algorytmy, które następnie będą w stanie oprogramować. Między zajęciami zaś mogą je uzupełniać, wykonywać zadania dodatkowe wg wskazówek nauczyciela lub co jest jeszcze lepsze – własnej inwencji. Zależy nam na tym, by wykształcić w młodych ludziach umiejętność logicznego i algorytmicznego myślenia. Nie chodzi o to, by wszyscy zostali w przyszłości programistami, specjalistami z obszaru IT. Naszym celem jest wykształcenie tych umiejętności, które znacznie ułatwiają poruszanie się we współczesnym świecie, którego niemalże każda dziedzina jest zdominowana przez nowe technologie. Żeby ten cel osiągnąć musimy, w ramach projektu, przygotować dobre materiały dla nauczycieli, w formie scenariuszy zajęć, porad metodycznych, uzupełnione o szkolenie oraz merytoryczne wsparcie w trakcie realizacji – i to jest zadanie, którego podjęli się nauczyciele – konsultanci OEIiZK.”

Janusz S. Wierzbicki, OEIiZK

źródło: mat. pras.