w ,

Małe firmy nie wykorzystują potencjału internetu w działaniach promocyjnych

Badania przeprowadzone przez Firmy.net pokazują, że dla małych firm największą zaletą obecności i reklamy w sieci jest możliwość zdobywania nowych klientów. W tym celu najchętniej stosują pozycjonowanie, ogłoszenia i media społecznościowe. Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy nie są świadomi, że internet można wykorzystywać również do zatrzymania przy sobie obecnych klientów i budowania z nimi relacji.

Małe firmy nie wykorzystują potencjału internetu w działaniach promocyjnych

Duży potencjał, ale słabo wykorzystywany
Widzimy ciągły wzrost obecności małych firm w internecie i naszym portalu. Ten wzrost to oznaka coraz większej świadomości. Jednak badania potwierdzają, że wykorzystanie potencjału internetu przez tę grupę jest niewystarczające. 20 % ankietowanych przyznało, że w prowadzeniu działań promocyjnych on-line przeszkadza im brak wiedzy i zasad panujących w sieci, a prawie 13% za największą barierę uważa brak czasu na tego rodzaju aktywność – mówi Michał Kurczycki, przedstawiciel szwajcarskiej firmy NNV AG, właściciel portalu Firmy.net. Największy odsetek badanych, ponad 53 % uznało, że znaczącą przeszkodą przy podejmowaniu działań reklamowych w internecie są kwestie finansowe.

Małe firmy nie wykorzystują potencjału internetu w działaniach promocyjnych

Korzyści, które przyciągają przedsiębiorców do internetu
Za największą zaletę obecności i reklamy w internecie 43 % respondentów uznaje dostęp do nowych klientów, natomiast 32 % – zwiększenie widoczności marki. Takie wyniki są dowodem na to, że nawet małe podmioty gospodarcze widzą wpływ promocji w sieci na zwiększenie liczby klientów. Jednak tylko 3% wykorzystuje internet jako środek komunikacji z obecnymi klientami.

Jak małe firmy promują się w internecie?
Przedstawiciele małych firm najczęściej inwestują w pozycjonowanie swojej strony (43 % respondentów), ze względu na to, że daje im to bezpośredni wzrost ruchu na stronie. Około
40 % firm wykorzystuje ogłoszenia w portalach internetowych. Interesujący jest fakt, jak dużą popularnością cieszą się wśród małych przedsiębiorstw media społecznościowe – aż 27 % ankietowanych przyznało, że je wykorzystuje w swoich działaniach promocyjnych. W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o zakupach grupowych, natomiast ten kanał dotarcia do klientów wykorzystuje niespełna 5 % badanych.

Z naszych badań wynika, że 18 % respondentów nie prowadzi dodatkowych, poza obecnością na portalu Firmy.net, działań reklamowych w internecie. To pokazuje, jak ważne są działania, podnoszące świadomość przedsiębiorców w kwestii pełnego wykorzystywania możliwości promocji małej firmy w sieci. – podkreśla Michał Kurczycki.

Niefunkcjonalność i brak dobrych treści – największe wady stron internetowych
Lista problemów, jakie wskazują sami przedsiębiorcy przy ocenie stron internetowych innych firm jest długa. Jednak najbardziej odczuwalny i drażniący jest brak dobrych treści (kontentu). 47,32 % ankietowanych podkreśliło, że przeszkadzają im bezwartościowe lub niekompletne informacje oraz brak jasnego przekazu (37,64% ankietowanych). Istotną wadą jest także zła funkcjonalność (usability) stron www, co w tym przypadku oznacza zbyt dużą ilość elementów witryny oraz jej nieintuicyjny układ.

Małe firmy nie wykorzystują potencjału internetu w działaniach promocyjnych

W badaniu ankietowym przeprowadzonym we wrześniu b.r. wzięło udział 1627 przedstawicieli małych firm, którzy posiadają swoją prezentację na portalu www.firmy.net. Według Komisji Europejskiej za małą firmę uznawane jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia do 50 pracowników i nie przekracza 7 mln euro rocznego obrotu.

Pełne wyniki badania i wnioski z analizy na stronie:
http://www.firmy.net/blog/jak-wykorzystac-potencjal-internetu-wnioski-z-badania-male-firmy-w-sieci.html

Havas worldwide twórcą nowej kampanii dla marki bebiko junior

Havas Worldwide twórcą nowej kampanii dla marki Bebiko Junior

Redesign instytutu teatralnego

Redesign Instytutu Teatralnego