Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Niemoralne diablice z showup.tv

Reklama Showup.tv będącego częścią Satinar system s.r.o. przekroczyła granice obyczajowości i jest niespójna z założeniami odpowiedzialności społecznej – tak zdecydował Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy. Reklama zewnętrzna przekonująca, że wszystkie diablice showup.tv są twoje po pracy, narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżący przekonuje, że reklama zewnętrzna umożliwia zwłaszcza małoletnim konsumentom przedwczesny kontakt z portalem pornograficznym i zachętę do jego odwiedzenia. Reklama prowadzona w estetyce obranej na stałe przez serwis przedstawia dwie kobiety – jedną stylizowaną na anioła, drugą na diabła. Druga reklama to sam wizerunek kobiety-diablicy i eleganckiego mężczyzny w garniturze. Obu kreacjom towarzyszy hasło “Bo wszystkie diablice są twoje po pracy”. Reklamę prezentowano na billboardach oraz w formie wielkopowierzchniowej na budynkach. Dodatkowy sprzeciw Skarżącego budzi fakt, że portal zawiera treści pornograficzne w surowej i brutalnej formie.

Skarżący przytacza konkretne zapisy Kodeksu, które w jego ocenie zostały naruszone:
(a) Po pierwsze, samo hasło „bo wszystkie diablice są twoje po pracy” i towarzyszące hasłu postaci kobiet uprzedmiotawiają wizerunek kobiety sugerując, że może ona być czyjąś własnością. Hasło domniemywa podporządkowanie kobiet mężczyznom oraz ich służebny charakter.
(b) Po drugie, reklama zawiera treści niebezpieczne dla dzieci, tj. informacje o stronie internetowej, na której dostępne są ostre treści pornograficzne bez skutecznego blokowania dostępu do nich przez małoletnich. Warto podkreślić, że wiele reklam znajduje się na nośnikach znajdujących się w pobliżu szkół (m.in. przy skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Dominikańskiej w Warszawie).
(c) Po trzecie wreszcie, co najważniejsze, reklama jest skrajnie niebezpieczna i szkodliwa dla dzieci ze względu na sposób ekspozycji reklamy. Zgodnie z art. 2 KER, wszystkie działania reklamodawców powinny być prowadzone w zgodzie z dobrymi obyczajami oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Na działania reklamodawców składa się nie tylko ustalenie treści reklamy, ale również sposób, w jakim będzie ona rozpowszechniana (patrz art. 32 KER lub art. 7 KER). Jak wynika z art. 32 KER, reklama może być odpowiednia dla jednego odbiorcy, a nieodpowiednia dla innego, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Zespół Orzekający uznał, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy, również przez wzgląd na miejsce jej prezentacji i narażenie na interakcję z dziećmi. Tym samym stwierdził, że w przedmiotowej reklamie przekroczono dopuszczalne granice obyczajowości i nie była ona prowadzona zgodnie z odpowiedzialnością społeczną. Dostrzeżono w niej również treści dyskryminujące kobiety. W związku z tym, rozpowszechnianie reklamy powinno zostać wstrzymane w najbliższym możliwym czasie.

Źródło: Rada Reklamy