w

Niższy standard, gorszy hotel – czyli Polacy nie zrezygnują z wyjazdów turystycznych

Internauci deklarują, że w tym roku rzadziej niż w roku ubiegłym będą ograniczali swoje wydatki na wyjazdy turystyczne. Osoby, które planują redukcję takich kosztów w domowym budżecie przyznają, że w większym stopniu będą szukały tańszych rozwiązań urlopowych niż rezygnowały z wyjazdów – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

tunisko
Niemal połowa badanych polskich internautów (48%) przyznała, że w ubiegłym roku ograniczyła wydatki turystyczne. W tym roku chęć redukcji kosztów na wyjazdy turystyczne zadeklarowało już tylko 40% badanych.

Czy ograniczył(a) Pan/ Pani/ planuje Pan/ Pani ograniczyć wydatki turystyczne w 2013 roku?

wykres1

Jednocześnie w dużym stopniu zmienił się stosunek do ograniczania wydatków turystycznych. Internauci przyznają, że nie będą wzorem ubiegłego roku zmniejszać liczby wyjazdów.W zamian za to częściej wybiorą kraj, który jest tańszy, zaoszczędzą na noclegu lub transporcie.

W jaki sposób ograniczył(a) Pan/ Pani w 2012 roku/ planuje ograniczyć swoje wydatki turystyczne w 2013 roku? (możliwość wyboru wielu odpowiedzi, odpowiadały wyłącznie osoby, które planują ograniczyć wydatki turystyczne w 2013 roku)

wykres2

-Wyjazdy wakacyjne są ważnym elementem stylu życia polskich konsumentów, co wyraźnie pokazują wyniki naszego badania. Dlatego, mimo iż w okresie spowolnienia gospodarczego wskazane byłoby szukać oszczędności w domowym budżecie, ponad połowa respondentów deklaruje, że nie będzie ich szukała w wydatkach turystycznych. Badani, którzy zdecydują się na szukanie oszczędności, znacznie rzadziej niż jeszcze rok temu ograniczą liczbę planowanych wyjazdów. Jednocześnie widoczne jest racjonalne podejście do odpoczynku w niepewnych czasach: konsumenci nie chcą z niego rezygnować, ale są gotowi na obniżenie standardu – np. poprzez wybór tańszego hotelu czy transportu. To na pewno istotna wskazówka dla organizatorów wyjazdów turystycznych – mówi Michał Piechocki z ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu:
Badanie przeprowadzone w dniach 4-7.01.2013 metodą CAWI (badania on-line) na reprezentatywnej pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania (województwa) próbie internautów N=500, powyżej 25 roku życia.


Źródło: ARC Rynek i Opinia

gdy odbiorcą maila jest kobieta 5

Uradowani uRATowani