Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Plus GSM nie rozbija związków

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę sieci Plus GSM dotyczącą internetu domowego. Zarzut jakoby operator nie szanował relacji międzyludzkich nie został uznany.

Skarżący przekonuje w swoim uzasadnieniu, że reklama ta pokazuje rozstanie jako coś pozytywnego. Okazuje się, że życie pod wspólnym dachem kobiety i mężczyzny, będących parą, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami czy obowiązkami, mało tego, nie wiąże się również z uczuciami ani przywiązaniem, bowiem w każdej chwili, bez żalu czy smutku, można się rozstać. Taki zafałszowany, czy zniekształcony obraz rzeczywistości może negatywnie wpływać na rozwój społeczny i moralny dzieci i młodzieży. Reklama promuje styl życia bez zobowiązań oraz traktowanie drugiego człowieka, w sposób przedmiotowy (uczucia drugiej osoby nie liczą się, ważne są korzyści wynikające z rozstania: zmiana mieszkania na nowsze i operatora na lepszego).

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu, ale przedstawił swoją odpowiedź na stawiane mu zarzuty: Skarżony uważa, że skargi są bezpodstawne a reklama nie naruszałaby postanowień Kodeksu Etyki Reklamy, nawet w sytuacji gdyby Skarżony musiał stosować się do postanowień Kodeksu. W skardze nie zostały wskazane jakiekolwiek konkretne postanowienia Kodeksu Etyki Reklamy, które rzekomo Skarżony naruszył wykorzystując kwestionowaną reklamę. Skarżony nie zgadza się z interpretacją reklamy dokonywaną przez autorkę skarg. Analiza przesłanych 6 skarg jednoznacznie wskazuje, że w rzeczywistości jest to jedna skarga złożona kilkakrotnie.

Zespół Orzekający uznał, że w reklamie nie nastąpiły nadużycia. Była ona prowadzona zgodnie z odpowiedzialnością społeczną i dobrymi obyczajami. Nie zaobserwowano również utrwalania negatywnych wzorców społecznych, a obecny modelowy konsument jest świadomy i rozważny oraz nie odbiera reklam bezkrytycznie.

Źródło: Rada Reklamy