w

Powiedz nie B2B

Komunikacja marketingowa nie powinna być skomplikowana. Poszukując określonego produktu, klienci nie chcą słuchać o „synergii”, „pozytywnym feedbacku” i zastanawiać się przez kwadrans nad żargonem sprzedawcy, nim dotrze do nich, na czym tak właściwe polega oferta.

Nadszedł czas, by porzucić idee stojące za koncepcją marketingu business-to-business czy business-to-consumer, które doprowadziły do zbędnego rozwarstwienia rynku i powrócić do najprostszych rozwiązań: komunikacji opartej na głębokim zrozumieniu potrzeb oraz charakteru klienta i naturalnym języku – ta forma komunikacji marketingowej nazwana została marketingiem human-to-human. Jej twórcą jest Bryan Kramer – Social Business Strategist i CEO agencji PureMatter. Bryan, który jest również autorem artykułu There Is No More B2B Or B2C: It’s Human To Human, H2H przekonuje, że konsument jest zmęczony działaniami marketerów i nie miałby nic przeciwko gdyby obie strony zaczęły mówić tym samym językiem.

Musimy zrozumieć, że każdy człowiek, niezależnie od tego, w ilu tabelach statystycznych zostanie opisany i do jakich grup przypiszą go socjologowie, jest autonomiczną jednostką, z unikalnym zestawem pragnień, wartości, oczekiwań i przyzwyczajeń, które musimy poznać, nim przedstawimy mu ofertę. Lata kierowania przekazu marketingowego do „firm”, sprawiły, że język marketingu stał się hermetycznym żargonem, pozbawionym pierwiastka emocjonalnego, językiem robotów sprzedających ofertę robotom, coraz bardziej alienującym odbiorcę.

Każdy człowiek ma emocje – zarówno sprzedawca, jak i klient – i na tym właśnie oprzeć nowoczesne formy komunikacji marketingowej. Ludzie pragną rozumieć, poczuć się częścią większej całości, opartej na wzajemnym porozumieniu, chcą znaleźć w komunikacie znajome, wspólne całej ludzkości emocje. Tak właśnie wygląda największe i najważniejsze wyzwanie stojące przed współczesnym marketingiem: musimy znaleźć język, który nie alienuje i nie wyklucza, nie tworzy dodatkowych barier pomiędzy nadawcą komunikatu a jego odbiorcą, jest zrozumiały na poziomie emocjonalnym dla każdego ludzkiego odbiorcy. Każda komunikacja to przede wszystkim rozmowa człowieka z człowiekiem.

Zobacz więcej: There Is No More B2B Or B2C: It’s Human To Human, H2H

Msw stawia na grafikę

MSW stawia na grafikę

Rusza school of new media, szkoła nowych mediów

Rusza School of New Media, szkoła nowych mediów