w

Pozew nazwa.pl przeciw Home.pl

OŚWIADCZENIE

W związku z rozpowszechnianiem przez spółkę home.pl S.A. nieprawdziwych i wprowadzających w błąd wiadomości, które naruszają dobre imię spółki nazwa.pl sp. z o.o. oraz inne obowiązujące przepisy prawne, w dniu 20.07.2018 r. spółka nazwa.pl sp. z o.o. złożyła w sądzie powszechnym pozew przeciwko home.pl S.A. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.).
Spółka nazwa.pl sp. z o.o. zastrzega również możliwość podejmowania dalszych działań prawnych, w tym inicjowania stosowanych postępowań, dotyczących rozpowszechniania przez home.pl S.A. nieprawdziwych i wprowadzających w błąd wiadomości.
Spółka nazwa.pl sp. z o.o. z całą stanowczością będzie dochodzić swoich praw i bronić swojego dobrego imienia na drodze sądowej. W postępowaniu sądowym nazwa.pl sp. z o.o. reprezentowana jest przez pełnomocnika, adwokata Jerzego Stachowicza, z Kancelarii Stachowicz Ptak Adwokaci i Radcowie Prawni SP z siedzibą w Krakowie.
Wszelkie pytania związane z tokiem postępowania należy kierować do Kancelarii Stachowicz Ptak Adwokaci i Radcowie Prawni SP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bank żywności

Kupuj samotne banany

Andrzej bargiel

Posłuchaj jak Bargiel zdobywa K2! Niezwykłe słuchowisko z historycznej wyprawy