Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Reklama MAX-FLIZ co najmniej niestosowna

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę sklepu wnętrzarskiego MAX-FLIZ. Po zapoznaniu się z treścią komunikatu reklamowego Komisja uznała, że narusza on normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarga dotyczyła billboardu reklamującego grudniowe promocje. W reklamie wykorzystano wizerunek starszej osoby z balkonikiem, która przewróciła się na trawniku. Według Skarżonego jest to jawna dyskryminacja grup społecznych i naruszenie zasad współżycia społecznego. Skarżony dodaje, że to nie jest panienka na szpilkach, która spada z krzesła. To widok biednego człowieka, który upadł – powody mogły być różne. Wykorzystanie wizerunku takiego człowieka absolutnie i jednoznacznie godzi w etykę i morale zawodu grafika-projektanta reklam. Stanowczo się sprzeciwiam stosowaniem takich tanich chwytów reklamowych. Wiele osób jest zniesmaczonych tą reklamą.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu, ale złożył pisemną odpowiedź na skargę. Uzasadnia w niej, że osoba znajdująca się na billboardzie nie jest osobą bezdomną, biedną, brudną czy też źle ubraną jak sugerują to przedstawione skargi. Nie jest osobą starszą, chorą, czy też niepełnosprawną.
Takie wnioski dotyczące przedmiotowej reklamy są całkowicie nieuzasadnione.
Tym samym wykazuje, że ubiór noszony przez postać widniejącą na reklamie wskazuje na jej dobry status życiowy i majątkowy. Odpowiada również na zarzut, że billboard przedstawia osobę poruszającą się przy pomocy balkonika: W reklamie jest przedstawione zwykle krzesło a nie chodzik czy balkonik jak sugeruje skarga. Nic na reklamie nie wskazuje, iż byłaby to osoba chora lub niepełnosprawna.

Zespół Orzekający dopatrzył się naruszenia w przedstawianej reklamie. Biorąc pod uwagę, że reklama przedstawia leżącego na trawniku mężczyznę z balkonikiem/chodzikiem, Zespół Orzekający stwierdził, że reklama narusza dobre obyczaje i nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Połączenie wizerunku osoby niedołężnej z hasłem „w grudniu nasze ceny zwalają z nóg” wskazuje, że normy etyczne zostały przekroczone. Równocześnie Zespół Orzekający nie uznał zarzutu dyskryminacji osób starszych i niepełnosprawnych.

Źródło: Rada Reklamy