Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Reklama Piramidek Liptona nie narusza norm KER

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skarga przeciwko firmie Unilever, której przedmiotem była reklama telewizyjna herbaty Lipton. Zespół Orzekający KER nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm.

Spot, o którym mowa, przedstawia dwie kobiety pijące herbatę, które następnie bardzo realistycznie gryzą porcelanowe filiżanki i połykają je. Skarżący w prawidłowo złożonej skardze wyjaśnia, że “reklama jest niebezpieczna w odbiorze dla dzieci – mogą próbować naśladować to zachowanie, zagraża to ich życiu i zdrowiu”. Skarżący dodał, że reklama była emitowana na kanale dziecięcym wcześnie rano.

Na reklamę herbaty Lipton wpłynęła również druga skarga, w której skarżąca przytacza, że jej córka poszła za przykładem zachowania pań w reklamie, co skończyło się całodniowym pobycie w szpitalu i kompleksowym badaniu.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł on o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu. Istotą zarzutu sformułowanego na podstawie skarg konsumenckich jest zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa dzieci poprzez stworzenie wrażenia, że filiżanki z herbatą nadają się do spożycia. W ocenie Unilever skarga jest niezasadna i jako taka podlega oddaleniu.

Jednakże szanując zdanie skarżących, Unilever podjął decyzję o zaprzestaniu emisji reklamy będącej przedmiotem skargi w kanałach dziecięcych oraz w sąsiedztwie audycji dla dzieci.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy uznając, że przedmiotowa reklama była prowadzona zgodnie z dobrymi obyczajami i nie nadużywa zaufania odbiorców, ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie wprowadza także konsumentów w błąd, a przedstawione w reklamie „gryzienie przez dorosłe kobiety kubków/filiżanek czy dzbanka z herbatą” uznał za dozwoloną w reklamie przesadę.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zalecił reklamodawcy aby dołożył wszelkich starań, by przedmiotowa reklama nie była emitowana w kanałach dziecięcych lub w sąsiedztwie audycji dla dzieci.

źródło: Rada Reklamy