Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Reklama suplementu Linea 20+ wprowadza w błąd

Reklama telewizyjna suplementu Linea 20+ narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga konsumencka przeciwko firmie Aflofarm Farmacja Polska, której przedmiotem była reklama telewizyjna suplementu diety o nazwie Linea 20+.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze zwróciła uwagę na miejsce emisji reklamy oraz na szkodliwość przekazu.

– „Stacja telewizyjna Nickelodeon przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży. W reklamie widzimy młodą dziewczynę (nastolatkę ) która nie jest zadowolona ze swojego wyglądu i sięga po tabletki odchudzające. Hasło z reklamy “schudnąć można w każdym wieku”. Moja córka (8 lat) na drugi dzień po rozmowie z koleżankami z klasy stwierdziła, że “na zająca” wszystkie poproszą swoich rodziców o te tabletki, bo wspólnie doszły do wniosku że pora zacząć się odchudzać. Uważam to za bardzo groźne zjawisko, proszę o weryfikację reklamy. Nie dawajmy naszym dzieciom dodatkowych powodów do tego by czuły się niewartościowe i bez tego ciągle są bombardowane kultem szczupłej (ale nie do końca zdrowej sylwetki ). Uważam tą reklamę za wysoce niebezpieczną i szkodliwą, zwłaszcza na kanale przeznaczonym dla młodych osób.” – wyjaśnia skarżąca.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent, który wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.”.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 24, w myśl którego „stosownie do treści art. 8 i art. 10 reklama skierowana do dzieci lub młodzież nie może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i braku doświadczenia.”

Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony, firma Aflofarm Farmacja Polska, złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu. Przedstawiciele firmy twierdzą, że spot reklamowy suplementu Linea 20+ nie jest skierowany do dzieci ani młodzieży, lecz do osób pełnoletnich.

„Sama nazwa produktu tj. Linea 20+ określa kategorie wiekową konsumentów, dla których jest on przeznaczony. Co więcej, treść spotu reklamowego wyraźnie wskazuje, że przeznaczony jest on jako wspomagający proces pozbywania się zbędnych kilogramów, czyli dla osób, które rozpoczęły już odchudzanie.” – czytamy w odpowiedzi na skargę.

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy. Uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami z uwagi na nieodpowiednio dobrane medium do treści komunikacji reklamowej. W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama emitowana na antenie skierowanej głównie do dzieci i młodzieży może zachęcać do nieodpowiedzialnych zachowań i nadużywa zaufania tych młodych odbiorców oraz wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy.

źródło: Rada Reklamy