Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Reklama suplementu Linea 30+ zgodna z prawem

Komisja Etyki Reklamy oddaliła skargę przeciwko reklamie telewizyjnej suplementu diety Linea 30+.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga przeciw firmie przeciwko Aflofarm Farmacja Polska. Jej przedmiotem była reklama telewizyjna suplementu diety o nazwie Linea 30+.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze twierdzi, że według reklamy w odchudzaniu ważniejsze są środki farmakologiczne aniżeli aktywność fizyczna i dieta. „Producent promuje lek odchudzający, przedkładając spożywanie środków farmakologicznych ponad aktywność fizyczna i zbilansowana dietę jako sposób osiągnięcia właściwej masy ciała.” – czytamy w skardze.

W reklamie pada stwierdzenie “nie muszę zmieniać stylu życia, ale mogę zmienić wagę (w domyśle zmniejszyć wagę)”. Wcześniej w tej samej reklamie pokazywana jest konsumpcja wysokokalorycznych, wysoko-przetworzonych produktów spożywczych m.in.: smażone kotlety i pączki.

Według skarżącego producent promuje złe nawyki żywieniowe i środki farmakologiczne jako rozwiązanie problemów związanych z utrzymaniem właściwej masy ciała nadużywając zaufania odbiorcy, jego braku doświadczenia lub wiedzy w zakresie prowadzenie zbilansowanego trybu życia.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent, który wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.

Skarżony, firma Aflofarm Farmacja Polska, złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu wnosząc o oddalenie skargi. Przedstawiciele firmy twierdzą, że spot reklamowy Linea 30+ nie propaguje złych nawyków żywieniowych, tym bardziej nie ma w nim żadnego przekazu, z którego wynikałoby, że lepszym sposobem na odchudzanie jest zażywanie suplementu diety niż aktywność fizyczna.

Idea spotu Linea 30+ opiera się na ukazaniu jak duże znaczenie w okresie odchudzania ma właściwa – tj. zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz aktywność fizyczna. W przypadku gdy zachowanie określonych rygorów jest utrudnione ze względu np. na tryb życia – wówczas specjalnego znaczenia w procesie odchudzania nabiera możliwość suplementacji diety. Takie jest właśnie zastosowanie suplementu diety Linea 30+.

Skarżony dodatkowo podkreślił, że Linea 30 + nie jest środkiem farmakologicznym, a jedynie suplementem diety, który zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 25.08.2009 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, oznacza środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy. Uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie przekracza dopuszczalnych granic. Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie zachęca do nieodpowiedzialnych zachowań i nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

źródło: Rada Reklamy