Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Reklama Theraflu narusza Kodeks Etyki Reklamy

Rada Reklamy uznała, że spot telewizyjny preparatu leczniczego Theraflu narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarga dotyczyła reklamy telewizyjnej, w której preparat Theraflu opatrzono hasłem “Theraflu nr 1 na grypę na świecie*”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent, który argumentował ją w następujący sposób:

– W reklamie “leku na grypę” TheraFLU jest mowa o tym, że jest to najsilniejszy i najlepszy na świecie lek na grypę. Reklama zdecydowanie wprowadza w błąd gdyż po pierwsze nie ma żadnych badań na ten temat, a po drugie i najważniejsze w końcowej planszy “TheraFLU lek nr 1 na świecie na grypę” jest również gwiazdka i drobniutkim maczkiem mnóstwo tekstu którego nie sposób odczytać w sekundę tak drobnym druczkiem. – czytamy w skardze.

Według skarżącego jest to jawne naginanie przepisów, naciąganie i oszukiwanie klientów, którzy nie są w stanie zobaczyć co jest napisane małym druczkiem. Stąd wniósł on o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.” Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2, zgodnie z którym “użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd.”

Przedstawiciele firmy Novartis Poland, producenta preparatu Theraflu, złożyli pisemną odpowiedź na skargę, nie zgadzając się z przedstawioną argumentacją. Wnieśli także o jej oddalenie uzasadniając, że podstawą użycia stwierdzenia “Theraflu nr 1 na grypę na świecie*” są dane wartościowe dla roku 2011. Skarżony podkreśla, że powoływał się na rzetelne i sprawdzalne treści.

Dodatkowo przytacza argumentację, że zarówno obowiązujące przepisy prawa jak i zwyczajowo przyjęte normy nie nakazują opisywania w reklamie metodologii sporządzania rankingu, który potwierdza pierwsze miejsce danego produktu na świecie.

W ocenie Novartis, reklama w żaden sposób nie nadużywa zaufania odbiorców, ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy. Jest prowadzona jest w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodna z przyjętymi normami społecznymi oraz nie wprowadza konsumentów w błąd.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy dopatrzył się jednak w reklamie środka Theraflu naruszenia norm Kodeksu. Członkowie uznali, że w przedmiotowej reklamie produktowi przypisano cechy, na poparcie których skarżony nie przedstawił wystarczających dowodów.

Użycie hasła “Theraflu nr 1 na grypę na świecie*” sprawia, że reklama może wprowadzać konsumentów w błąd i nadużywać zaufania odbiorców oraz wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

źródło: Rada Reklamy