w ,

Reklama z „miauczącym akcentem”

reklama z „miauczącym akcentem” 1

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły kolejne skargi. Jedna z nich dotyczyła reklamy telewizyjnej nowej oferty PLUS dla firm. Przeciwko spółkce Polkomtel skarżący wniósł, iż:

 „w reklamie występuje dyskryminacja ze względu na narodowość i rasę, oraz powielanie nieprawdziwych stereotypów osób pochodzenie azjatyckiego, jako osób:

  • mówiących z charakterystycznym ”miauczącym” akcentem;
  • mówiących niepoprawnie gramatycznie – „Mało ja dzwoni”;
  • nie rozumiejących języka polskiego i ograniczonych- trzykrotna odpowiedź „Mało ja dzwoni” w rozumieniu klientów w barze jak i odbiorcy reklamy jest wypowiedziana bez odniesienia do treści wypowiedzi klientów.”

Obecny na posiedzeniu komisji skarżony odpierał przedstawione mu zarzuty. Jego zdaniem historia przedstawiona w reklamie odwołuje się do powszechnie znanego faktu, iż obcokrajowcy pochodzący z innego kręgu kulturowego nigdy nie pozbywają się charakterystycznego akcentu. Co więcej, zwłaszcza na początku nauki tak trudnego języka jak polski, popełnianie błędów językowych jest całkiem naturalne.

reklama z „miauczącym akcentem” 2
Źródło: Youtube.com

Natomiast pokazany w reklamie klient, który specjalnie popełnia błędy językowe rozmawiając z azjatyckim menedżerem, nie ma zamiaru obrażać obcokrajowca. Komizm sytuacji przedstawiony poprzez niezbyt udaną komunikację ma na celu wzbudzenie sympatii widza do bohaterów reklamy.

Skarżony nie zgodził się ze stwierdzeniem, iż w reklamie osoby niepolskiego pochodzenia są dyskryminowane. Wręcz odwrotnie, reklama pokazuje osoby pochodzenia azjatyckiego w dobrym świetle, które pomimo trudności językowych z sukcesem prowadzą w Polsce działalność gospodarczą (w tym wypadku jako menedżer restauracji).

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy, stwierdził, że reklama ma charakter humorystyczny i nie ośmiesza osób pochodzenia azjatyckiego.

Co myślisz?

konkurs „co ja vaio" 12

Konkurs „Co ja VAIO”

seksistowski materiał play 13

Seksistowski materiał Play