Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Reklama “Zalicz ją w te wakacje” niezgodna z dobrymi obyczajami

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy uznał, że reklama zewnętrzna filmu „Do zaliczenia” prezentowana przez Forum Film Poland narusza prawo.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi przeciwko Forum Film Poland dotyczące reklamy zewnętrznej, w której zostało ukazane zdjęcie głównej bohaterki filmu, nad którą widnieje dwuznaczne hasło „Zalicz ją w te wakacje”.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach twierdzą, że reklama „jest skrajnym przykładem uprzedmiotowienia młodej kobiety, która potraktowana jest jak obiekt, przedmiot, pozbawiona osobowości rzecz, z którą można zrobić to, co tylko uzna się za stosowne, np. „zaliczyć ją”.

Według skarżących „reklama filmu przyczynia się utrwalaniu szkodliwych stereotypów na temat kobiet. Tłumaczenie słowa „french kiss” jako „francuz”, pozostałe „czynności” zasłonięte ręką w amerykańskiej wersji to po polsku: „robótki ręczne” i „lodzik”.”

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z Kodeksem Etyki Reklamy, z uwagi na to, że nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”. Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Plakat reklamujący film "Do zaliczenia”

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu i złożył pisemną odpowiedź na skargi. Przedstawiciele Forum Film Poland podkreślili, że firma kieruje się w każdym przypadku należytą starannością zachowując przy tym dobre obyczaje. Działalność swą wykonuje też zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz z uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej. Skarżony twierdzi, że kampania reklamowa filmu „Do zaliczenia” (tytuł oryginalny „The To do list”) konsultowana była z agencją reklamową, która zawodowo trudzi się wykonywaniem kampanii reklamowo – marketingowych. Koncepcja hasła reklamowego jako konwencja humorystyczna i gra słów nawiązujących do tytułu przyjęta została jako mieszczącą się zarówno w granicach prawem przyzwolonych oraz przy zachowaniu dobrych obyczajów. Nie było intencją Forum Film Poland, by przedmiotowymi plakatami wzbudzać jakiekolwiek negatywne emocje a w szczególności, by w ten sposób dać wyraz dyskryminacji kogokolwiek, uprzedmiotowienia kobiet tudzież by użytą treścią propagować rozwiązłość.

Zespół Orzekający podzielił zarzuty skarżących uznając, że reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy poprzez uprzedmiotowienie wizerunku kobiety. Reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Nie mieści się ona także w ramach przyjętych norm etycznych i zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży. Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działania Forum Film Poland, który po otrzymaniu informacji od odbiorców reklamy o ich zastrzeżeniach, usunął reklamy z przestrzeni publicznej.

źródło: Rada Reklamy