Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Spot radiowy Lacalut Active zgodny z normami KER

Komisja Etyki Reklamy nie dopatrzyła się w reklamie radiowej pasty Lacalut Active naruszenia norm. Spot jest utrzymany w żartobliwej konwencji i mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie przekracza dopuszczalnych granic.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga, której przedmiotem była reklama radiowa pasty do zębów Lacalut Active.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „reklama promuje przemoc w rodzinie/związku, poprzez pozytywne przedstawienie agresji słownej (słowa \”Oszalałeś!? (…) Zmiataj!\”, agresywny ton bohaterki)..”

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu. Przedstawiciele firmy Natur Produkt ZDROVIT uważają, że skarga jest w całości bezzasadna, albowiem słowa, na które powołuje się skarżąca, tj. oszalałeś, zmiataj, nie są powszechnie uznane za obelżywe lub wulgarne. Reklama jest potoczną rozmową pomiędzy dwojgiem dobrze znających się ludzi. Ton wypowiedzi lektorki, jest żywiołowy i spontaniczny, wskazuje jedynie na niezadowolenie z faktu, iż nie otrzymała ona wybranego przez siebie produktu.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy. Uznał także, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama jest utrzymana w żartobliwej konwencji i mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie przekracza dopuszczalnych granic. Dodatkowo zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie zachęca do nieodpowiedzialnych zachowań.

źródło: Rada Reklamy