Bunge Polska Sp. z o.o.

  • Co można przekazać w reklamie margaryny? Czyli etyczny konflikt interesów

    Reklama margaryny Optima Cardio budzi etyczne zastrzeżenia – taka skarga wpłynęła do Komisji Etyki Reklamy. Po dogłębnej analizie omawianego spotu, Komisja uznała, że nie wprowadza ona konsumentów w błąd, a jedynie wymaga kilku poprawek w zakresie czytelności. W ocenie Skarżącej, przedstawiony komunikat umniejsza znaczenie zbilansowanej diety i wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowego stylu życia. Tym […]

    Czytaj więcej