gastrobar

Random entry RSS

  • MOMU.gastrobar z Kostrzewa PR

    Z początkiem sierpnia br. Kostrzewa PR nawiązała współpracę z MOMU.gastrobar. Agencja jest odpowiedzialna za opracowanie i realizację całościowej strategii komunikacji. Za projekt odpowiedzialne są: Urszula Kostrzewa (strategia) oraz Hanna Białoń i Joanna Bieguńska (media relations i social media). Umowa została podpisana na czas nieokreślony. MOMU to gastrobar, którego założeniem jest przenikanie się kuchni, baru i […]

    Czytaj więcej