Łukasz Szymański

Random entry RSS

  • Łukasz Szymański, Dyrektor WP brand studio

    WP.PL uruchamia własną agencję content marketingową

    WP brand studio wspiera marketerów w realizacji ich strategii komunikacji, w oparciu o content marketing i reklamę natywną. Specjalizuje się w rozwiązaniach bazujących na unikalnych treściach i formatach reklamowych, które angażują i budują emocjonalną więź z konsumentami na poszczególnych etapach ścieżek zakupowych. Za tworzenie i jakoś treści o różnorodnej formie na potrzeby strategii komunikacji marek […]

    Czytaj więcej