modele myślenia

  • Techniki kreatywnego myślenia: 6 kapeluszy Edwarda de Bono

    W dyskusji nad projektem powinniśmy brać pod uwagę wszystkie jego aspekty – twarde fakty, zagrożenia i szanse, a także emocjonalny stosunek do propozycji. Kompleksową ocenę pomysłów umożliwia technika 6 kapeluszy stworzona przez doktora Edwarda de Bono. Metoda zakłada podział dyskusji na etapy, w których dane zagadnienie będzie rozpatrywane z różnych, często skrajnych punktów widzenia. Metoda […]

    Czytaj więcej