TAN-VIET

  • Vifon nie taki seksistowski

    Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga przeciwko TAN-VIET, producentowi zupek błyskawicznych Vifon. Reklamie zarzucono naruszenie nietykalności cielesnej i ogólną niestosowność. Zespół Orzekający uznał, że postawione zarzuty są nieuzasadnione i postanowił ją oddalić. Skarga dotyczy reklamy zupek Vifon “Zawsze się uda”. Reklama ta, według Skarżącego pokazuje i zachęca do dotykania innych osób wbrew ich woli. Na […]

    Czytaj więcej