Teatr 21

  • teatr 21

    Teatr 21 przeciw społecznemu wykluczeniu ludzi z niepełnosprawnościami.

    Przymusowe zamknięcie w domach, gwałtownie wyzwoliło w mediach społecznościowych głosy tęsknoty za najróżniejszymi przyjemnościami, które w trakcie Lockdownu stały się niemożliwe do zrealizowania. Aktorzy Teatru 21, w kampanii The Lockdown odgrywając wybrane cytaty z mediów społecznościowych, zwracają uwagę na to, jak wielkim szczęściem jest nasza samodzielność i nieograniczone możliwości wyboru. Dla osób z niepełnosprawnościami to […]

    Czytaj więcej