Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Vifon nie taki seksistowski

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga przeciwko TAN-VIET, producentowi zupek błyskawicznych Vifon. Reklamie zarzucono naruszenie nietykalności cielesnej i ogólną niestosowność. Zespół Orzekający uznał, że postawione zarzuty są nieuzasadnione i postanowił ją oddalić.

Skarga dotyczy reklamy zupek Vifon “Zawsze się uda”. Reklama ta, według Skarżącego pokazuje i zachęca do dotykania innych osób wbrew ich woli. Na reklamie widać, iż Pani która jest masowana nie zdaje sobie sprawy, że robi to mężczyzna mający z tego wielką uciechę. Naruszą to prawo do nietykalności człowieka i zachęca młodzież do podglądactwa i innych odchyleń. Zresztą, wystarczy ją obejrzeć. Jest, co najmniej, niestosowna.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu i przedstawił pisemną odpowiedź na skargę. Przekonuje, że komunikat reklamowy jest utrzymany w żartobliwym tonie oraz bazuje na żarcie słownym i sytuacyjnym. Podkreślają to komediowe kreacje aktorskie i nierealny charakter spotu. Uzasadnia również, że TAN-VIET International S.A. często wykorzystuje konwencję żartu w reklamach zup VIFON – co jest podyktowane tym, że odbiorcami reklamowanego produktu są głównie ludzie młodzi, dla których tego rodzaju komunikaty są czytelne. Nie zgadza się także z zarzutami dotyczącymi naruszenia nietykalności cielesnej: Spotu nie można również odebrać w kontekście naruszenia prawa do nietykalności – bo zachowanie bohatera po pierwsze przedstawione jest jako coś, co może się zdarzyć wyłącznie w sferze wyobrażeń głównego bohatera, a ponadto – nie jest aprobowane (mina pani masażystki wyrażająca zdezorientowanie z odcieniem dezaprobaty). Przekaz w żadnym razie nie odnosi się do naruszania w jakikolwiek sposób nietykalności cielesnej, a tym bardziej do „wbrew czyjejkolwiek woli” ani do zachęcania do podglądactwa – nie ma bowiem w spocie mowy w żadnym kontekście o podglądaniu, albo o nagości. Należy podkreślić, że bohaterka spotu jest ubrana w sposób adekwatny do sytuacji, czyli wizyty z salonie masażu. Kobieta jest przykryta białym ręcznikiem, dzięki czemu jej intymność nie jest w żaden sposób naruszona.

Jako potwierdzenie stosowności żartu zastosowanego w reklamie Skarżony przedstawia nominację reklamy do dwóch nagród:

  • Idea Awards — pierwszego polskiego konkursu reklamy organizowanego od 1991 r. „do którego XXIII edycji reklama zup marki VIFON pt. „Masaż” została zgłoszona przez anonimowego internautę
  • Plebiscytu Niegrzeczni 2014, do którego reklama „Masaż” została nominowana przez przedstawicieli grup studentów i przedsiębiorców jako kandydat do nagrody tzw. „Klapsa”.

Zespół Orzekający uznał, że reklama jest utrzymana w konwencji żartu i nie dopatruje się w niej naruszenia, dlatego skarga została oddalona.

Źródło: Rada Reklamy