Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Wisielec w reklamie FRUGO

Przedmiotem skargi skierowanej do Rady Reklamy była reklama napoju FRUGO. Eksperci odrzucili wniosek, stwierdzając, iż reklama jest utrzymana w żartobliwej formie i nawiązuje do tradycyjnej szkolnej gry „w wisielca”.

Frugo_kampaniaszkola

Treść skargi była następująca: „Dzisiaj na billboardzie firmy Stroer pojawiła się nowa reklama napojów FRUGO, najwyraźniej skierowana do dzieci gdyż jest skomponowana na tle tablicy szkolnej. Jednak na tej tablicy został umieszczony rysunek szubienicy z wisielcem! W moim odczuciu jest to propagowanie przemocy i nieetyczny chwyt, w szczególności, że skierowany do dzieci. Liczę na sprawną interwencję przeprowadzoną w sposób niepowodujący medialnego skandalu wzmacniającego efekt reklamowy.”

Rada Reklamy nie dopatrzyła się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z dobrymi obyczajami i nie propaguje przemocy. Wykorzystanie gry szkolnej “wisielca” jest utrzymane w żartobliwej formie i zdaniem Zespołu Orzekającego powoduje, że konsumenci potrafią odczytać kontekst reklamy.

Źródło: Rada Etyki Reklamy