Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Zamach na instytucję rodziny? Rada Reklamy odrzuca skargę

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga dotycząca reklamy billboardowej filmu pt. Niewierni. Eksperci uznali, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, oddalając tym samym wniosek.

Niewierni admonkey

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Rodzina to podstawowa komórka społeczna, w której człowiek zostaje wychowany do dorosłego życia. Współcześnie jesteśmy świadkami nieustannych ataków na jedność małżeńską, stanowiącą fundament rodziny. Niniejsza reklama jest tego doskonałym dowodem. Wskazuje ona niewierność jako sposób na życie bez zobowiązań. Badania wskazują, że małżeństwo jako nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny jest fundamentem szczęśliwej rodziny. Rozwód stanowi traumatyczne przeżycie, które w sposób szczególny dotyka dzieci. Uważam, że reklama filmu nie powinna istnieć w przestrzeni publicznej. Proszę o jej usunięcie, gdyż zachęca ona do niewierności, stanowiąc zagrożenie dla komórki społecznej jaką jest rodzina.”.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu oraz stwierdził, że przekaz jest zgodny z przyjętymi normami społecznymi i nie dyskryminuje ani nie poniża kobiet. W opinii Ekspertów billboard mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

Źródło: Rada Etyki Reklamy