Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Zbiórki publiczne i crowdfunding: zaczynają się konsultacje założeń do nowej ustawy

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczyna 21-dniowe społeczne konsultacje projektu założeń do nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Opinie można wyrażać na portalu mamzdanie.org.pl do 3 października. Projekt dostępny jest też w Biuletynie Informacji Publicznej MAC.

Celem konsultacji jest zebranie opinii o przedstawionych założeniach oraz o tym, czy zaproponowany kierunek zmian spełnia oczekiwania związane z potrzebą zliberalizowania systemu zbiórek publicznych w Polsce.

MAC chce zliberalizować zasady przeprowadzania zbiórek publicznych i ułatwić obywatelom ofiarności przez zmianę roli państwa. Zamiast kontrolować ma ono tworzyć ramy organizacyjne przejrzystego przeprowadzania zbiórek publicznych.

W projekcie całkowicie ma się odejść się od warunku uzyskania pozwolenia na prowadzenie zbiórek publicznych, tak jak przewiduje to obowiązująca dziś ustawa z 1933 r.

Na portalu internetowym zgłaszane będą tylko te zbiórki, które odbywają się w fizycznej przestrzeni publicznej (gdzie datki w żaden sposób nie są rejestrowane i gdzie istotne jest zapewnienie dodatkowej przejrzystości). Zgłoszenie to będzie odbywało się elektronicznie, podobnie jak sprawozdanie ze zbiórki. Sprawozdanie oceniane będzie przez obywateli.

Informacja na temat przeszłych i bieżących zbiórek będzie w dostępna dla wszystkich na ogólnopolskim portalu internetowym zbudowanym przy portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co ułatwi obywatelską kontrolę zbiórek. Obywatel będzie mógł sam dowiedzieć się, jaki podmiot i na jaki cel prowadził lub prowadzi zbiórkę publiczną. Równie łatwo będzie mógł sprawdzić, czy sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki jest dla niego wiarygodne na tyle, aby w przyszłości wesprzeć działalność danego podmiotu.

W nowej regulacji to obywatel/darczyńca będzie najważniejszy. Ma ona też doprowadzić do pełnej cyfryzacji procesu zgłaszania zbiórek oraz publikowania sprawozdań z ich rezultatów. Dzięki temu każdy będzie miał stały dostęp do potrzebnych informacji o zbiórkach, jak również do rozliczeń zbiórek już przeprowadzonych.

Tu dostępny jest projekt założeń.

źródło: mac.gov.pl


źródło: mac.gov.pl

program afiliacyjny