Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Hoop Cola i Wilq w Komisji Etyki Reklamy

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy oddalił skargę przeciwko reklamie telewizyjnej napoju Hoop Cola.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga przeciwko Hoop Polska Sp. z o.o., której przedmiotem była reklama telewizyjna popularnego napoju Hoop Cola.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „w reklamie pojawia się ocenzurowane przekleństwo. W prawdzie jest podłożony ‘pisk’ jednak pierwsza litera, którą słychać wyraźnie ewidentnie wskazuje na słowo na ‘k’. Reklama jest emitowana w ciągu dnia (6:00-22:00), kiedy oglądają ją dzieci i próbują dociekać co to za słowo. Pomijając kwestię mojego (i myślę, że nie tylko) urażenia wyjątkową wulgarnością tej reklamy.”

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent, który wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami. Zarzucił on także, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Dodatkowo wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”. Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 1 i 2) ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (DZ. U. z 1999r. nr 90, poz. 999) „Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:
1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji,
2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu. Wniósł o oddalenie skargi w związku z brakiem naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 16 maja 2012 r.

Skarżony poinformował, iż Wilq – postać komiksowa – główny bohater skarżonej reklamy jest powszechnie traktowany z przymrużeniem oka znany czytelnikom komiksów w Polsce od ponad 10 lat. To, co wyróżnia Wilqa, to cięty język i absurdalne poczucie humoru. Firma Hoop Polska sp. z o.o. w związku z utrzymaniem konwencji i charakteru postaci Wilq’a, we współpracy z agencją reklamową Hand Made i twórcami komiksu, przygotowała reklamę opisującą żartobliwie materialistyczną rzeczywistość panującą w Polsce. Powszechnie w filmach fabularnych, dokumentalnych i reportażach, surowy język ma oddawać “prawdę życia”, uwiarygodniać przekaz wizualny – przy czym aby uchronić widzów przed wulgaryzmami usuwa się niecenzuralne zwroty i słowa poprzez ich „wypikanie”.

Skarżony wskazał, że w skarżonej reklamie świadomie zastosowano taki sam zabieg („wypikanie”), choć sam bohater używa zwrotu “kurka wodna” – który jest neutralny językowo.
Skarżony wskazał, że konsekwentnie, w każdej kampanii Hoop Coli, stara się przedstawić otaczającą nas szarą codzienną rzeczywistość z przymrużeniem oka i humorem. Nie inaczej było i w tym przypadku. Skarżony poinformował, że tworząc przedmiotową reklamę nie miał intencji dotknięcia kogokolwiek, ponieważ Hoop Cola jest marką pozytywną i otwartą na innych, a także z dystansem patrzącą na otaczającą nas rzeczywistość.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy. Członkowie zespołu wzięli od uwagę charakter występującego w reklamie głównego bohatera z komiksu Wilq oraz fakt, że reklama jest utrzymana w żartobliwej konwencji. Jednocześnie, Zespół Orzekający zaapelował do reklamodawców, aby w trosce o ochronę języka polskiego nie używali wulgaryzmów w reklamach nawet jeśli są one „wypikowane”.

źródło: Rada Reklamy

program afiliacyjny