Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Ziarno, kurczaki i bikini

Na jednym z ostatnich posiedzeń komisji Etyki Reklamy rozpatrywano skargę przeciwko niekonwencjonalnej reklamie na stronie internetowej Ubojni Drobiu Leszek Chuchrak.

Rzeczona reklama przedstawiała kobietę w bikini leżącą na posadzce pomiędzy kurami.

Zdjęcie do niedawna widniejące na stronie ubojni

Konsument skarżył, iż „reklama firmy uprzedmiotawia kobiece ciało oraz łamie przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć.”

Skargę poparł arbiter referent, wnosząc, że reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu. W jego opinii reklama jest obraźliwa i dyskryminuje kobiety. Pokazanie w reklamie kobiety leżącej na posadzce ubojni drobiu, po której chodzą kury i dziobią ziarno, świadczy o przedmiotowym traktowaniu kobiety.

Dodatkowo Zespół Orzekający podkreślił, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych oraz uczulił reklamodawców, aby nie wykorzystywali w reklamach seksualności kobiet, jeśli charakter produktu tego nie uzasadnia.

I jak tu się nie zgodzić…

Aktualne zdjęcie na stronie ubojni (źródło: ubojniagorzna.pl)