Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Duże zmiany w Nokaucie

 

2013-02-19_134540

Dzisiaj Grupie Nokaut nastąpiły zwolnienia grupowe. Około 30 pracowników firmy otrzymało wypowiedzenia.

Firmę czeka teraz duża reorganizacja i zmiana strategii działania całej spółki.

Oficjalny komunikat Grupy Nokaut SA:

“Zarząd Grupy Nokaut S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż podjął decyzję o zmianie struktury organizacyjnej oraz wszczęciu procesu restrukturyzacji zatrudnienia .

Zmiana struktury oraz dostosowania do niej wielkości zatrudnienia w Spółce jest prowadzone w celu : realizacji planów dalszego dynamicznego rozwoju w obszarze podstawowym oraz w nowych obszarach cechujących się największym potencjałem, wzrostu efektywności podstawowej działalności (między innymi poprzez racjonalizację kosztów) Proces reorganizacji struktury organizacyjnej w Spółce rozpocznie się w dniu 19 lutego 2013 roku i przeprowadzony zostanie w lutym bieżącego roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Emitent wypełnił obowiązek wynikający z zapisów ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 z późń. zm.). Emitent poinformował Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni o wszczęciu procedury rozwiązywania z pracownikami Grupy Nokaut S.A. stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Koszt związany z wypłatą dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w ramach restrukturyzacji zatrudnienia został oszacowany na poziomie 185 000 PLN , wartość ta obciąży wynik finansowy Spółki za I kwartał 2013 roku. W ramach efektów prowadzonych zmian Spółka zakłada wzrost efektywności działalności podstawowej, ułatwienie realizacji zakładanych planów biznesowych (między innymi w zakresie budowania nowych strumieni przychodów) .”