direct mailing

Random entry RSS

  • Reklama Open Finance wprowadza w błąd

    Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga przeciwko Open Finance S.A., której przedmiotem była reklama wysyłana w formie mailingu do potencjalnych klientów. Wysyłana wiadomość zawierała obietnicę „BIK odbierz w 5 minut”. Konsument w swojej skardze uzasadniał, iż: „dostałem dzisiaj mailing o treści: “Szybsza decyzja kredytowa z wnioskiem o raport BIK. Odbierz raport BIK w 5 minut” […]

    Czytaj więcej