w

Burza mózgów nie zawsze musi przebiegać w ten sam sposób. Metod rozwiązywania problemów jest co najmniej kilka

Metody burzy mózgów
metody burzy mózgów

Burza mózgów to świetny sposób na opracowanie wielu pomysłów, a nawet całych strategii. Tym bardziej, że nie zawsze musi przebiegać w ten sam sposób. Wręcz przeciwnie – liczne metody burzy mózgów sprawiają, że każdy zespół czy firma z łatwością może wybrać tę, która najbardziej odpowiada jej potrzebom. Koncepcji kreatywnego rozwiązywania problemów jest aż kilkadziesiąt. Warto jednak przyjrzeć się 5 z nich, które zdobywają największą popularność.

Najpopularniejsze metody burzy mózgów

Wśród metod najczęściej stosowanych przy rozwiązywaniu problemów czy to w firmie, czy też poza nią, można wyróżnić przede wszystkim:

Każda z tych technik zakłada nieco inne podejście do tworzenia kreatywnych koncepcji. Trudno więc powiedzieć, że któraś z nich jest lepsza czy gorsza. Niektóre popularne techniki burzy mózgów sprawdzą się na przykład tam, gdzie zespół dysponuje niewielką ilością czasu, a inne w sytuacji, gdy istnieje kilka problemów, które trzeba rozwiązać podczas jednego spotkania.

Metody burzy mózgów: Mind mapping (mapa myśli)

Za najbardziej podstawową technikę burzy mózgów można uznać mind mapping. To podejście opiera się na ręcznym pisaniu, tworzeniu schematów i systemów skojarzeń. Na środku kartki umieszcza się więc słowo albo symbol danego zagadnienia, a następnie tworzy się rozgałęzienia. Następnie od nich odprowadza się kolejne kreski i w ten sposób schemat myśli się rozrasta. W Polsce technikę spopularyzował Tony Buzan.

W tej technice mind mapping znaczenie ma przede wszystkim używanie kolorów, a nawet elementów graficznych. Pozwala to pobudzić wyobraźnię i myśleć bardziej kreatywnie. Warto też stosować pojedyncze hasła i unikać długich zdań, które są trudne do odczytania i ograniczają liczbę potencjalnych skojarzeń. Mind mapping pozwala też na naturalne łączenie w grupy poszczególnych pojęć, co może się okazać bardzo pomocne przy tworzeniu całych kreatywnych koncepcji.

Do jakich projektów nadaje się mind mapping:

 1. Planowanie projektów: Mind mapping ułatwia wizualizację zadań, zasobów i harmonogramów, co jest kluczowe w zarządzaniu projektami.
 2. Rozwiązywanie problemów: Szybkie i efektywne mapowanie różnych scenariuszy i rozwiązań pomaga w analizie możliwości.
 3. Sesje kreatywne: Idealne do generowania nowych pomysłów, np. w reklamie, marketingu czy rozwoju produktu.
 4. Notatki i nauka: Pomaga w organizacji wiedzy i zapamiętywaniu informacji, szczególnie w edukacji i badaniach.
 5. Organizacja wydarzeń: Ułatwia planowanie logistyki, agendy i zadań związanych z organizacją różnego rodzaju wydarzeń.

Więcej o technice mind mapping znajdziesz tutaj

Metody burzy mózgów: Technika 6 kapeluszy

Każda osoba myśli w nieco inny sposób. Niektórzy mają usposobienie optymisty, inni wręcz przeciwnie – wszędzie widzą potencjalne niepowodzenia. Nie brak także kreatywnych dusz, a w opozycji do nich – analityków. Nie powinno więc zaskakiwać, że przy tworzeniu jakichkolwiek kreatywnych koncepcji czy zbieraniu pomysłów najlepiej sprawdzi się połączenie wszystkich tych podejść. Rzecz w tym, że osoby pracujące w jednej branży zwykle działają w podobny sposób.

Aby przełamać tę tendencję i zyskać wielowymiarowy obraz całej sytuacji, stworzono technikę 6 kapeluszy. Zakłada ona, że na czas burzy mózgów każdy uczestnik dostaje przydzielony kapelusz w danym kolorze. Poszczególne barwy symbolizują dany sposób myślenia. Uczestnik ma więc dbać o to, by postępować zgodnie z założeniami kapelusza. I tak oto:

 • biały symbolizuje skupienie się na faktach,
 • żółty to znak jasności i optymizmu,
 • czarny to kapelusz dla krytyka,
 • zielony jest symbolem kreatywności i szukania alternatywnych rozwiązań,
 • niebieski pełni funkcję zarządzania procesem myślenia,
 • czerwony to znak emocji, opinii i uczuć.

Do jakich projektów nadaje się technika 6 kapeluszy:

 1. Rozwiązywanie problemów: Technika ta jest idealna do analizy złożonych problemów, gdzie różne perspektywy mogą prowadzić do lepszego zrozumienia sytuacji i znajdowania nowych rozwiązań.
 2. Planowanie strategiczne: W projektach wymagających strategicznego myślenia, technika 6 kapeluszy pomaga zespołom rozważyć różne aspekty planowanych działań, włączając w to potencjalne ryzyka, korzyści oraz kreatywne podejścia.
 3. Procesy decyzyjne: Umożliwia uczestnikom kompleksowe podejście do podejmowania decyzji, zwracając uwagę na fakty, emocje, korzyści, kreatywność, zarządzanie oraz ostrożne podejście do ryzyka.
 4. Zarządzanie zmianą: Technika ta jest przydatna przy wprowadzaniu zmian w organizacji, pozwalając zespołowi przygotować się na różne aspekty i potencjalne skutki wprowadzanych zmian.
 5. Sesje kreatywne i brainstorming: Używając 6 kapeluszy, zespoły mogą wygenerować innowacyjne pomysły, jednocześnie oceniając je z różnych punktów widzenia, co zwiększa efektywność sesji kreatywnych.
 6. Negocjacje i mediacje: W trudnych negocjacjach lub mediacjach, gdzie emocje mogą wpływać na proces, technika 6 kapeluszy pomaga uczestnikom zachować obiektywność i rozpatrywać różne punkty widzenia.

Wszystko o technice 6 kapeluszy najdziesz w tym artykule

Metody burzy mózgów: Odwrócona burza mózgów

Każda burza mózgów ma skupić się na znalezieniu rozwiązania problemu. Rzecz w tym, że ludzie mają naturalną tendencję do szukania dziury w całym i krytycznego myślenia. Tę cechę można jednak zamienić w atut, a umożliwia to odwrócona burza mózgów.

Jak sama nazwa wskazuje, schemat takiej burzy mózgów zakłada patrzenie na dane zagadnienie od zupełnie przeciwnej strony, a więc szukanie stałej odpowiedzi na pytanie „co jeszcze może pójść nie tak?”. Pozwoli to wyeliminować ewentualne błędy, usprawnić cały proces i przewidzieć wszelkie niepowodzenia, które mogą pojawić się na drodze.

Do jakich projektów nadaje się odwrócona burza mózgów:

 1. Rozwiązywanie problemów: Idealna do identyfikacji przyczyn istniejących problemów w projekcie lub produkcie i przekształcania ich w rozwiązania, które mogą usprawnić procesy lub produkty.
 2. Optymalizacja produktów: W przypadku produktów, które już istnieją na rynku, technika ta pozwala na identyfikację słabych punktów produktu i opracowanie pomysłów na ich eliminację lub poprawę.
 3. Zarządzanie ryzykiem: Umożliwia przewidywanie potencjalnych problemów i ryzyk w nadchodzących projektach, co pozwala na ich wcześniejsze zminimalizowanie lub uniknięcie.
 4. Zarządzanie jakością: Przydatna w środowiskach, gdzie ważne jest ciągłe doskonalenie procesów, odwrócona burza mózgów pomaga w identyfikacji czynników obniżających jakość i efektywność.
 5. Usługi i obsługa klienta: Pozwala na zrozumienie potencjalnych problemów, z jakimi mogą się spotkać klienci, i na rozwijanie strategii ich rozwiązywania.

Artykuł o odwróconej burzy mózgów

Metody burzy mózgów: Charette procedure

Burza mózgów według charette procedure to z kolei metoda inspirowana studentami architektury z XIX wieku. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie do omówienia jest kilka różnych problemów i w dyskusji uczestniczy wiele osób.

Dzieli się ich wówczas na kilka grup obejmujących maksymalnie 5-6 osób. Dobiera się je w ten sposób, by były jak najbardziej zróżnicowane – to sprzyja kreatywnym pomysłom. Każda z nich dyskutuje o danym problemie przez około 20 minut.

Po tym czasie pomysł przekazywany jest kolejnej grupie. W ten sposób zagadnienia krążą między zespołami tak, by każdy mógł się im przyjrzeć i zaproponować własne rozwiązania. Nad całością procesu czuwa moderator.

Do jakich projektów nadaje się charette procedure:

 1. Planowanie miejskie i regionalne: Stosowana przy tworzeniu lub rewitalizacji obszarów miejskich, gdzie ważne jest uwzględnienie opinii i potrzeb różnych grup społecznych i interesariuszy.
 2. Architektura i projektowanie budynków: Przydatna przy projektowaniu budynków użyteczności publicznej lub innych dużych projektów architektonicznych, które wpływają na społeczność lokalną.
 3. Zarządzanie środowiskiem i planowanie zrównoważone: Idealna do projektów, które dotyczą zrównoważonego rozwoju i wymagają zintegrowanego podejścia do różnych aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.
 4. Edukacja i rozwój społeczności: Może być stosowana do projektowania programów edukacyjnych lub inicjatyw społecznościowych, które wymagają zaangażowania i współpracy różnych grup interesariuszy.
 5. Rozwój produktu i usług: W sektorze biznesowym, szczególnie gdy nowe produkty lub usługi mają szeroki wpływ na różne grupy klientów lub użytkowników.

Metody burzy mózgów: Brainwriting 635

Brainwriting 635 to kolejna metoda, która sprawdzi się tam, gdzie do omówienia jest kilka problemów za to zespół dysponuje stosunkowo małą ilością czasu. Liczba 635 nie jest tu przypadkowa, bo każda ze składającą się na nią cyfr ma swoje znaczenia. I tak 6 to liczba uczestników, 3 liczba projektów do omówienia, a 5 – liczba minut, w trakcie których należy zaproponować rozwiązania.

Cały przebieg burzy mózgów opiera się na formularzach, które uczestnicy wypełniają w ciągu 5 minut. Następnie przekazują je kolejnym osobom. W ten sposób w ciągu całej sesji trwającej zaledwie 30 min wypełniają aż 6 arkuszy. A to z kolei przekłada się na możliwość wygenerowania podczas burzy mózgów aż 108 pomysłów. Oczywiście to wszystko przy założeniu, że zapisane propozycje nie będą się dublować.

Do jakich projektów nadaje się brainwriting 635?

 1. Rozwój Produktu: Idealne do generowania szerokiej gamy pomysłów na nowe produkty lub usprawnienia istniejących produktów w krótkim czasie.
 2. Marketing i Reklama: Użyteczne w tworzeniu kampanii reklamowych, haseł reklamowych, lub strategii marketingowych, gdzie kreatywność jest kluczowa.
 3. Rozwiązywanie Problemów: Pomocne w sytuacjach, gdzie potrzebne są szybkie, innowacyjne rozwiązania różnych wyzwań operacyjnych lub technicznych.
 4. Planowanie Strategiczne: Ułatwia generowanie i eksplorację różnych strategii i opcji działania, wspierając proces decyzyjny w organizacji.
 5. Projektowanie UI/UX: Może być stosowane do generowania pomysłów na funkcje, design, lub usprawnienia interfejsów użytkownika.

Szczegółowy opis metody brainwriting 635

Metody burzy mózgów: Metoda 5W1H

Metoda 5W1H to technika analizy problemów, która pomaga w dogłębnym zrozumieniu tematu lub sytuacji poprzez zadawanie serii pytań rozpoczynających się od: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Jak? (ang. Who, What, Where, When, Why, How). Jest to prosty, ale skuteczny sposób na szerokie i szczegółowe rozpatrzenie każdego aspektu problemu lub projektu.

Do jakich projektów się nadaje:

 1. Rozwiązywanie problemów: Pomaga zidentyfikować przyczyny i możliwe rozwiązania dla trudnych lub skomplikowanych problemów.
 2. Planowanie projektów: Umożliwia szczegółowe zrozumienie wymagań i logistyki projektu, co jest kluczowe dla jego sukcesu.
 3. Analiza procesów biznesowych: Skuteczna w identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji lub zmian.
 4. Marketing i badania rynku: Przydatna w analizie potrzeb klientów, zachowań konsumentów oraz w planowaniu strategii marketingowych.
 5. Rozwój produktu: Pomaga w zrozumieniu specyfikacji produktu, wymagań użytkowników i kontekstu użycia produktu.

 

 


Zobacz też:

 1. Badania z użytkownikami – dlaczego są tak ważne w procesie projektowym?
 2. Czym są rich media?
 3. Jak przygotować webinar i na co zwrócić uwagę?

5 komentarzy

Dodaj odpowiedź

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Facebook

  Facebook wprowadza nowe zasady zwiększające bezpieczeństwo w grupach

  Swieta z jajem aldi janina daily sylwia majcher

  Haart, Janina Daily oraz specjalistka zero waste Sylwia Majcher w wielkanocnej kampanii ALDI