Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Dialog działów zakupów, marketerów oraz agencji

Brak wzajemnej komunikacji, presja czasu, potrzeba transparentności i mierzalności – to jedne z wielu problemów w procesach przetargowych na usługi komunikacji marketingowej. Do takich wniosków doszli przedstawiciele działów zakupów i agencji marketingowych na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki. Warsztaty miały charakter otwarty dla obu środowisk i odbyły się w siedzibie PSML.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki, rozpoczęły dialog branżowy dotyczący najlepszych standardów w zakupach usług marketingowych. Zakładany jest cykl spotkań strategicznych i edukacyjnych z udziałem przedstawicieli klienta i agencji, ze szczególnym uwzględnieniem menedżerów zakupów.

Na wzór innych rynków europejskich, reprezentacja branży klientów i agencji chce wspólnie pracować nad ustaleniem najlepszych standardów zakupowych i przetargowych w kategoriach marketingowych. Mając tym samym na uwadze nie tylko równość i partnerstwo biznesowe stron, ale przed wszystkim najwyższą możliwą efektywność w zakupach w relacji jakość-cena. Podczas takich spotkań uczestnicy będą mogli zaznajomić się z różnymi perspektywami i praktykami, dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem oraz ustalać najbardziej skuteczne metody współpracy.

W ramach dialogu branżowego PSML i SKM SAR przewidują również warsztaty – bezpłatną i wzajemną edukację przedstawicieli środowisk zakupów i agencji dotyczącą efektywności w zakupach usług marketingowych.

PSML jest organizacją reprezentującą interesy menedżerów zakupów. Ideą naszej działalności jest przede wszystkim najwyższa efektywność w przeprowadzanych przetargach i partnerski model współpracy z dostawcami. Otrzymywaliśmy niejednokrotnie informacje, iż proces pozyskiwania usług komunikacji marketingowej rodzi wiele problemów na linii klient-agencja. Dlatego zdecydowaliśmy się, aby w końcu zasiąść z agencjami do wspólnego stołu i rozpocząć proces zmian w tym obszarze – powiedział Andrzej Zawistowski, reprezentujący PSML.

Jesteśmy przekonani, że współpraca branżowa oraz wypracowanie wspólnych standardów w zakresie zakupów marketingowych to sprawniejsze zarządzanie ryzykiem dostawcy, niższe koszty po stronie klientów i agencji i uprawdopodobnienie wyboru najlepszej oferty z rynku. Dialog branżowy stosuje także Brytyjskie IPA (The Institute of Practitioners in Advertising), które jest uważane na świecie za najbardziej wpływową organizację dla praktyków reklamy i marketingu, z ISBA (The Voice of British Advertisers). To oni byli prekursorami debat środowiskowych klienta i agencji i zorganizowali pierwsze spotkania warsztatowe w celu wypracowania wspólnych wniosków dla współpracy biznesowej. SKM SAR i PSML są w trakcie realizacji podobnych przedsięwzięć na polskim rynku – powiedział Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu SKM SAR.

Spotkania warsztatowe w ramach dialogu branżowego klient-agencja mają charakter otwarty dla działów zakupów oraz agencji komunikacji marketingowej. Więcej informacji udzielają SKM SAR oraz PSML.

[podobne_agencja]