Agnieszka Górna

  • platige image

    Zmiany w dziale Reklamy Platige Image

    W dziale Reklamy warszawskiego studia Platige Image miały miejsce zmiany na kluczowych stanowiskach. Posadę Head of Production objęła Agnieszka Górna, zastępując Paulinę Machalicę. Natomiast obowiązki Head of CG przejął Marek Gajowski. Poprzednio funkcję tę pełnił Cezary Albiński. Agnieszka Górna jest absolwentką warszawskiej SGH. Z branżą reklamową i produkcyjną związana od ponad 15 lat. Doświadczenie zawodowe […]

    Czytaj więcej