w

Bezdomność postarza

Schronisko dla bezdomnych wykorzystało popularne narzędzie How-Old.net do zobrazowania, jak niszczący wpływ na ludzi ma życie na ulicy.

Stworzone przez Microsoft multimedialne narzędzie How-Old.net szacuje wiek danej osoby na podstawie zdjęcia. Covenant House z Toronto użył fotografii młodego bezdomnego o imieniu Cale. Mężczyzna ma 22 lata, ale How-Old.net na podstawie charakterystycznych cech twarzy obliczył jego wiek na 43 lata.
Old

Coca-cola przywraca radość

Coca-Cola przywraca radość

Cztery słynne osoby na przestrzeni 20 lat na zdjęciach getty images

Cztery słynne osoby na przestrzeni 20 lat na zdjęciach Getty Images