Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Dlaczego programy angażowania pracowników zawodzą – 3 powody

Badania pokazują, że pracownicy chcą pełnić rolę ambasadorów marki, ale brakuje im wsparcia ze strony firmy

Agencja LEWIS Global Communications przeprowadziła badanie, w którym udział wzięło udział 1000 pracowników umysłowych na całym świecie. Okazało się, że pracownicy widzą się w roli ambasadorów marek, dla których pracują. Wyniki badania wskazują jednak, że istnieje spore pole do poprawy w kwestii budowania zaangażowania pracowników (Employee Advocacy).

Oto 3 główne problemy wskazane przez ankietowanych:

  1. Firmy nie korzystają z takich programów

Większość ankietowanych (60%) uważa, że programy Employee Advocacy zwiększają zaangażowanie pracowników. Inne wymieniane korzyści to wzrost sprzedaży (40%) i uznanie dla najbardziej aktywnych pracowników (36%). Jednak połowa firm objętych badaniem nie prowadzi specjalnych programów, chociaż sami pracownicy deklarują chęć udziału w takich inicjatywach. Ponad połowa (52%) ankietowanych przyznała, że stworzyłaby treści dla swoich pracodawców (np. posty w mediach społecznościowych czy wpisy na blogach), jeśli zostaliby o to poproszeni.

  1. Firmy nie potrafią wykorzystać potencjału mediów społecznościowych

Prawie trzy czwarte pracowników (73%) stwierdziło, że ich firmy powinny być bardziej aktywne w mediach społecznościowych. Jak się okazuje w połowie ankietowanych firm, wciąż zabrania się korzystania z mediów społecznościowych w trakcie godzin pracy. Prawie 40% potwierdza, że firmy, w których pracują są obecne w mediach społecznościowych, ale personel nie jest zachęcany żadnych aktywności.

Co więcej, 73% pracowników udostępnia treści firmy w jednym lub więcej ze swoich prywatnych kanałów. Ankietowani wskazują poczucie dumy z firmy (54%) i chęć wspierania organizacji, dla której pracują (37%) jako główne powody tych aktywności.

  1. Firmy mają inne wartości niż pracownicy

Sześciu na dziesięciu pracowników używa oddzielnych kont na portalach społecznościowych do celów osobistych i zawodowych. Głównym powodem tworzenia oddzielnych kont jest przekonanie, że ich osobiste poglądy są inne niż firm, w których pracują. Wynika z tego, że firmom nie udaje się rozwijać wspólnych wartości wśród swoich pracowników.

Najchętniej udostępnianymi przez pracowników treściami są aktualności (59%). Dodatkowo 56% osób udostępnia filmiki wideo i zdjęcia, a 31% informacje HR-owe.

Pracownicy mają wskazówki dla firm jak ulepszyć kampanie i zwiększyć zaangażowanie w mediach społecznościowych. Na przykład, 60% twierdzi, że ich firmy powinny zainwestować w dobrej jakości zdjęcia, a 41% doradza filmy wideo. W dodatku, 46% sugeruje nagrodę dla osób udostępniających treści, a 41% doceniłoby szkolenie dla personelu z mediów społecznościowych.

Badania wskazują na duży entuzjazm w kwestii mediów społecznościowych po stronie pracowników. Zanim jednak przejmą oni rolę ambasadorów marki firmy muszą zapewnić im odpowiednie wsparcie.

Cały raport z badania można pobrać tutaj.

 

 

Dodaj komentarz