w

Employer branding w IKEA

Praca w ikea

IKEA kontynuując budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako pracodawcy, wdrożyła nową employer brandingową platformę komunikacyjną, której celem jest pokazanie, że praca w IKEA znaczy więcej. W lipcu wystartowała również kampania OOH w 13 polskich miastach.

W styczniu 2020 r., wśród blisko 40 tys. pracowników IKEA na całym świecie, przeprowadzono badanie opinii na temat postrzegania IKEA jako pracodawcy przez obecnych i potencjalnych pracowników. Wyniki stały się inspiracją i podstawą do dalszych działań oraz punktem wyjścia do wypracowania nowej komunikacji. Z odpowiedzi udzielonych w badaniu wynika, że IKEA to dla pracowników przede wszystkim: stabilne zatrudnienie, zrównoważony rozwój oraz wzajemny szacunek. Co więcej, w odpowiedziach uwzględniono również wsparcie dla równości i różnorodności, przyjazne środowisko pracy, koncentrację na kliencie oraz portfolio ciekawych produktów. 

W badaniach przeprowadzonych wśród pracowników na całym świecie otrzymaliśmy podobne wyniki względem wartości kojarzonych z IKEA, jako marką pracodawcy. Wśród pierwszych 20 znalazły się te związane ze zrównoważonym rozwojem oraz kulturą różnorodności i włączania. Są to jedne z naszych głównych priorytetów, na których również opieramy naszą komunikację employer brandingową – mówi Michał Pióro, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w IKEA Retail w Polsce.

Praca w ikea

 

Znaczy więcej to nowa employer brandingowa platforma komunikacyjna, wdrożona w kwietniu br., skierowana do potencjalnych pracowników, w której firma podkreśla poczucie bezpieczeństwa, stabilność, różnorodność i otwartość na drugiego człowieka. IKEA jako pracodawca, zachęca swoich pracowników i stwarza możliwości do rozwoju osobistego i zawodowego, ale również docenia m.in. nieszablonowe myślenie i poczucie wspólnoty.

Hasłem przewodnim nowej platformy employer brandingowej IKEA jest „Znaczy więcej” (ang. So much more). W oparciu o wyniki badań wewnętrznych marka pokazuje, że za pracą w IKEA stoją konkretne wartości, z którymi pracownik lub potencjalny kandydat może się utożsamiać. To znacznie więcej niż zatrudnienie. To szereg ważnych społecznie tematów i idei. Komunikacja opiera się na dwóch głównych filarach: pozytywnym wpływaniu na świat i wspólnym rozwoju. Do każdego z tych filarów przypisane są konkretne kwestie – wypracowane na podstawie wyników badań i stanowiące bazę komunikacji. 

Do kwestii związanych z pozytywnym wpływem na świat należy m.in. poszukiwanie nowych rozwiązań i wiara w przyszłość. Takie podejście pozwala docierać do jeszcze większej liczby kandydatów i odpowiadać na jeszcze więcej potrzeb.

Praca w ikea

Jako IKEA mamy realny wpływ na rzeczywistość również dzięki naszej trosce o planetę oraz robieniu rzeczy z myślą ludziach – klientach i naszych pracownikach. Każdego dnia dbamy o lepsze życie w domu nas wszystkich. W tym wspólnym – naszej planecie – też. To właśnie te wszystkie działania kryją się za naszym hasłem – dodaje Michał Pióro.

Wspólny rozwój jest rozumiany jako wspólna praca i wspieranie się nawzajem – każdy pracownik oraz każda pracowniczka jest ważną częścią zespołu i zachęcają siebie wzajemnie do sięgania wyżej i poszerzania swoich umiejętności. 

Rozwijanie się to również działania na rzecz równego traktowania oraz troska o innych. Poprzez wspieranie równości i włączania oraz dbanie o pracowników, IKEA tworzy lepsze miejsce pracy. 

Marka wspiera otwartą kulturę pracy, gdzie każdy czuje swoją przynależność, jest mile widziany, szanowany, akceptowany i doceniany za swoją wyjątkowość. IKEA dąży do równowagi praw i obowiązków poprzez oferowanie pracownikom równych szans oraz wspieranie ich w rozwoju zawodowym. 

Jednym z celów firmy w tym obszarze jest dążenie do osiągnięcia równowagi płci – nie poprzez parytety, ale dawanie równych szans. Ważnym aspektem tego podejścia jest równość rodzicielska i w tym przypadku IKEA wspiera oboje rodziców, dając im szansę na realizowanie się na polu zawodowym, jak i osobistym. Jak wynika z raportu „Równość rodzicielska na polskim rynku pracy. Jak firmy wspierają zaangażowane ojcostwo?” opracowanego w tym roku przez Polityka Insight, IKEA Retail zajęła 2. miejsce na liście firm, które dofinansowują prywatne usługi opiekuńcze pracownikom mającym dzieci. Firma zajęła również 2. pozycję w kategorii polityki pracowniczo-zarządczej, gdyż aż 69 proc. kadry zarządczej w firmie (w rozumieniu Rady Nadzorczej i Dyrektorów) stanowią kobiety, a biorąc pod uwagę wszystkie stanowiska menadżerskie w firmie, kobiety stanowią 52% całej kadry kierowniczej. 

W ramach oferty benefitów i wyrównywania szans na rynku pracy, a także wspierania równowagi w rodzicielstwie, jako jedna z pierwszych firm wprowadziliśmy od roku 2020 Urlop Ojcowski IKEA. Każdy pracownik, który zostaje tatą, może skorzystać z dodatkowych, pełnopłatnych 4 tygodni urlopu ojcowskiego. Może je wykorzystać w całości lub podzielić na 2 dwutygodniowe okresy. Dzięki temu każdy młody ojciec może spędzić ważne chwile ze swoim dzieckiem, a także wesprzeć swoją partnerkę np. po narodzinach dziecka czy w momencie, gdy zdecyduje się ona powrócić na rynek pracy – mówi Michał Pióro.

IKEA oferuje swoim pracownikom bogatą ofertę benefitów, które dotyczą wielu istotnych obszarów: zdrowia, kondycji fizycznej i dobrego samopoczucia, rodziny, odpoczynku, domu, bezpieczeństwa czy codziennych przyjemności. Obejmują one między innymi Program Wsparcia Pracownika, a w ramach niego szereg możliwości związanych z poradami psychologicznymi, prawnymi i finansowymi, dostępnymi dla zatrudnionych w IKEA i ich bliskich. Marka obejmuje pracowników również planem emerytalnym, zapewniającym wyższą emeryturę, w tym programem lojalnościowym TACK, w którym lata pracy w IKEA przekładają się na dodatkowe środki odkładane na emeryturę. Warto wspomnieć również o prywatnej opiece zdrowotnej, rocznym systemie premiowym, zniżkach pracowniczych, kartach przedpłaconych na Boże Narodzenie, bogatej ofercie produktów i usług w kafeterii, dofinansowaniu do posiłków i prezentach okolicznościowych.

IKEA Retail zatrudnia obecnie blisko 6 tys. osób w całej Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Miasta na fb

10 najpopularniejszych miast na Facebooku [Raport]

Podcasty

Jak i dlaczego słuchamy podcastów? Badanie „Słuchacz podcastów w Polsce 2020”