w

first aid communication team dla Fundacji JiM

Fundacja jim

first aid communication team wygrała przetarg i od kwietnia odpowiada za obsługę działań PR oraz biuro prasowe Fundacji JiM działającej na rzecz osób w spektrum autyzmu.

W ramach umowy first aid communication team (FACT) odpowiada za kompleksową obsługę Fundacji JiM, obejmującą realizację strategii PR, w tym prowadzenie biura prasowego, media relations, pozycjonowanie ekspertów Fundacji, a także organizację wydarzeń medialnych. Współpraca uwzględnia również bieżące doradztwo w zakresie PR oraz pełnienie roli rzecznika prasowego. Umowa została podpisana na czas nieokreślony.

Po stronie FACT za realizację działań odpowiada zespół Adrianny Tomasik, Head od Healthcare Communication. Natomiast po stronie Fundacji JiM za projekt odpowiada Ewa Łusiak, Dyrektor Marketingu i Komunikacji. 

Kultura kształtuje pewne nasze zachowania co powoduje, że często osoby w spektrum autyzmu nie są bohaterami swojej własnej historii. Jako agencja bardzo chętnie angażujemy się w projekty społeczne czy zdrowotne niwelujące wszelkie wykluczenia.  Dlatego cieszymy się, że Fundacja JiM nam zaufała i będziemy mogli komunikacyjnie wspierać cele statutowe Fundacjij – mówi Anna Jechna-Grabska, ceo agencji first aid communication team.

Fundacja JiM służy osobom autystycznym, ich rodzicom, opiekunom, przyjaciołom i sojusznikom. Nieustannie pamiętamy, że nie ma dwóch takich samych osób w spektrum autyzmu. Dlatego aby nasz impakt społeczny był coraz większy, a nasze działania szeroko komunikowane, zdecydowaliśmy się przekazać opiekę nad biurem prasowym oraz działaniami PR agencji first aid communication team. Wierzymy, że posiadane doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia oraz we współpracy z NGO’sami przyniesie wymierne korzyści dla osób w spektrum autyzmu ich bliskich jak również dla społeczeństwaprzekonuje Ewa Łusiak, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Fundacji JiM.

Młodzi influencerzy jak dzieci w kopalni? Prawo nie nadąża za trendami

Młodzi influencerzy jak dzieci w kopalni? Prawo nie nadąża za trendami

Jakub komorowski

Wavemaker uruchamia Warsaw Center of Excellence pod kierunkiem Jakuba Komorowskiego