Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Komentarz Prezesa IAB Polska do informacji o wejściu Adblock Plus na rynek reklamy online

W nawiązaniu do wiadomości o uruchomieniu własnego systemu sprzedaży reklamy przez Adblock Plus przedstawiamy komentarzem Włodzimierza Schmidta, Prezesa Zarządu IAB Polska.

Reklama jest dzisiaj jednym z głównych narzędzi finansowania procesu tworzenia i dystrybucji treści w całym systemie medialnym, a szczególnie w internecie. Popularność zjawiska blokowania reklam jest wypadkową chęci odizolowania się części konsumentów od przekazów reklamowych oraz nieznajomości zasad rządzących internetową ekonomią. Ten trend podsycają i cynicznie wykorzystują dostawcy narzędzi do blokowania reklam, podstępnie pozycjonujący się jako instytucje zaufania publicznego.

Od dawna nieoficjalnie mówiło się o tym, że niektórzy dostawcy tego typu narzędzi dopuszczają odblokowywanie wybranych formatów reklamowych. Niejasne były jednak zasady, na jakich to się odbywało. Najnowsza informacja o wprowadzeniu własnego systemu ad exchange przez Adblock Plus jest jawnym usankcjonowaniem nieczystej gry rynkowej. Wydawcom, którym wcześniej odebrano możliwość dotarcia z przekazem marketingowym do własnego audytorium, proponuje się odwrócenie tej sytuacji za cenę prowizji od wyemitowanej kampanii reklamowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że od zmiany strategii biznesowej Adblock Plus zdecydowanie dystansują się najwięksi gracze na rynku reklamy cyfrowej. Sądząc po licznych negatywnych komentarzach, źle odbierają ten ruch także sami konsumenci, których zaufanie wystawione zostało do ciężką próbę.

Opublikowany niedawno raport z badania zjawiska blokowania reklam w Polsce – zrealizowanego przez IAB Polska w kwietniu br. – wykazał, że łącznie aż 73% użytkowników adblocków deklaruje możliwość ich wyłączenia w przypadku spełnienia konkretnych oczekiwań. Chodzi m.in. o ograniczenia formatów reklamowych utrudniających dostęp do treści, eliminacji formatów reklamowych wydłużających czas ładowania strony oraz poprawy bezpieczeństwa i wzmocnienia ochrony prywatności. Dla branży jest to jasny sygnał, że problem zjawiska blokowania reklam można rozwiązań na drodze racjonalnego dialogu oraz promocji dobrych praktyk.

IAB Polska – jako organizacja zrzeszająca zarówno reklamodawców, jak i wydawców – podejmuje szereg działań ukierunkowanych na stworzenie dla konsumentów przyjaznego środowiska cyfrowego. Wśród podjętych przez IAB Polska inicjatyw wymienić można m.in. aktualizację standardów reklamy, ujednolicenie formatów i wprowadzenie licznych ograniczeń – m.in. limity rozmiarów plików z kreacjami w celu przyspieszenia ładowania stron, zakaz emisji reklam z domyślnie włączonym dźwiękiem, czy obowiązek umieszczania przycisku do zamykania reklam warstwowych.

Na podstawie materiałów informacyjnych i edukacyjnych – opracowanych przez dedykowaną adblockom Grupę Roboczą działającą przy IAB Polska – nasi specjaliści realizują także program szkoleniowy mający na celu wdrożenie nowych standardów reklamy, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom rynku konsumenckiego. Do udziału w szkoleniach zgłaszać się mogą zarówno podmioty zrzeszone w IAB Polska, działające na polskim rynku reklamy cyfrowej, jak i sami reklamodawcy.

źródło: mat. pras.